OSVRT NA SASTANAK SA UPRAVOM JADROLINIJE

21.03.2018

OSVRT NA SASTANAK

 

Dana 20.03.2018. godine održan je na inicijativu Uprave Jadrolinije sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici NSPPBH i SPH.

Iako SPH ima povjerenstvo koje čine radnici Jadrolinije na sastanku nije bilo niti jednog predstavnika koji je zaposlen u Jadroliniji.

 

Meritum Sporazuma koji je Uprava Jadrolinije ponudila na potpisivanje je povećanje plaća od 5% i odnosi se samo na 2018. godinu, što znači da već slijedeće godine možemo tražiti novu korekciju vrijednosti visine plaće.

Potpisivanjem sporazuma, bez obzira na tijek pregovora za kolektivni ugovor vrijednost koeficijenta ostaje na snazi.

(citat članka)

Stranke Sporazuma se obavezuju da će nastojati potpisati novi Nacionalni kolektivni ugovor najkasnije do 01.08.2018. godine.

Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaje važiti Odluka Uprave Društva Jadrolinije Rijeka Broj: UD-16/19-2008. od dana 19. svibnja 2008. godine kojom je utvrđena vrijednost boda.

Odredbe ovog Sporazuma prestaju važiti s danom 01.01.2019. godine, osim odredbe članka 2. ovog Sporazuma kojim se utvrđuje vrijednost boda sa 2351.00 kn na 2469.00 kn, koja ostaje na snazi ukoliko do dana određenog u članku 7. stavku 2. ovog Sporazuma ne dođe do sklapanja novog Nacionalnog kolektivnog ugovora. Članak 2. ovog Sporazuma ostaje na snazi do sklapanja novog Nacionalnog kolektivnog ugovora ili do drukčijeg dogovora stranaka ovog Sporazuma.

 

Sva ostala traženja koja se ne odnose isključivo na plaću stvar su kolektivnog pregovaranja i vjerujemo da su u interesu poboljšavanja uvijeta rada i života svih radnika Jadrolinije bez podijele na more i kopno. To je načelo socijalne solidarnosti za koje se zalažu predstavnici NSPPBH, stoga nas je jako iznenadila izjava gosp. Svaline koji je izjavio da je SPH isključivo sindikat pomoraca, a radnici na kopnu su im veliki teret, obzirom na njihov broj.

 

Žalosni smo što već na ovom sastaku nije došlo do dugo očekivanog povećanja plaće budući da su predstavnici SPH tražili dodatna obrazloženja i simulacije novog modela obračuna  plaće predloženog od strane Jadrolinije.

Prema prijedlogu sporazuma prijedlog novog modela obračuna plaće nije bio obavezujući već je Jadrolinija predložila testiranje kroz tri mjeseca, i tek u slučaju da takav model bude prihvatljiv pomorcima Jadrolinije bio bi implementiran u novi kolektivni ugovor. Od strane Uprave je jasno izrečeno da trenutno nema prostora za veće povećanje plaća od predloženih 5%, s obzirom na velike troškove u predstojećem ciklusu obnove flote. Isto tako navedeno je da dolazi do povećanja plaća na početku njihovoga mandata te kako se Sporazumom  ne cementiraju plaće.

Iz Uprave su naveli da imaju isključivo iskrene namjere te kako zaposlenicima u susret izlaze i kroz druga njihova prava, navodeći izmjene ugovora o radu na neodređeneo za pomorce i šalterske radnike kao i korekcije kojeficjenata šalterskim djelatnicima i naknada za troškove.

 

Poučeni dosadašnjim iskustvom odnosa predhodnih Uprava spram socijalnih partnera, može se sumnjati u iskrenost namjera, međutim moramo napomenuti da to ovaj put nije slučaj, iz razloga što je do sada više puta pokazana  dobra volja svih članova nove Uprave, uz suglasnost resornog Ministra.

 

Nitko nam nije dao legitimitet da radnike uskratimo za povećanje plaća svijesni činjenice da je mogla biti donesena odluka Uprave bez sudjelovanja sindikata. Vjerujemo da je na ovaj način u dobroj vjeri htio biti pokazan novi obrazac ponašanja u odnosima stoga smatramo da je svima u interesu, naravno uz oprez iskoristiti mogućnosti za dobivanje prava koje pripadaju radnicima, a za koje su do sada bili uskraćeni.

Last modified: 04.11.2019