DOPIS UPUĆEN MINISTRU POMORSTVA

18.07.2018

NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA

PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE

21000 Split, Ante Petravića 23

Split 15.06.2018

 

MINISTARSTVO  MORA, PROMETA I                                                                      INFRASTRUKTURE

                                                          N/P Ministar, gosp. Oleg Butković      

                                                                          

 

                                                

 

Predmet: Zabrinjavajuće stanje u Društvu Jadrolinija

Poštovani,

 

Nezavisni sindikat pomoraca smatra kako smo Vas dužni izvijestiti o trenutačnoj situaciji u Društvu Jadrolinija, uzimajući u obzir da se radi o poduzeću koje je od strateškog značaja za RH. Naime, u zadnje vrijeme smo svjedoci da se u Jadroliniji nešto čudno dogada. Ono što se da primijeti je to da Uprava Jadrolinije teško donosi odluke, a još teže iste provodi te da ne postoji koordinacija izmedu stručnih službi, kao i između pojedinih Izvršnih direktora.

 

Zaposlenici zgrade Uprave Jadrolinije učestalo svjedoče otvorenim sukobima izmedu pojedinih čIanova Uprave i Izvršnih direktora te su postali zabrinuti za budučnost Društva.

U više navrata smo pozivani od dijela zaposlenika, kako bi nas upozorili na veoma teško stanje u Društvu te od nas kao sindikata zahtijevali da se nešto konkretno poduzmemo.

 

Troškovi održavanja, rezervnih dijelova i ostalih troškova rapidno rastu. Po zadnjem izvjesću troškovi održavanja uvečani su za 20%, što je jako zabrinjavajuće.Međuljudski odnosi na razini cijelog Društva su izrazito Ioši te se osjeća jako loša atmosfera među zaposlenima.

 

Pomorci i šalterski djelatnici su jako nezadovoljni te se osjećaju obespravljeno, izigrano i na kraju napušteno. Razlika u koeficijentima na kopnu i brodu je drastićna, kao primjer možemo navesti koeficijent samostalnog referenta od 5.40, a zapovjednika broda 4.00 i manje, ovisno o kategoriji broda. Pomorcima i šaIterskim djelatnicima se produžavaju ugovorio radu na određeno radno vrijeme po nekoliko godina, dok ujedno novozaposleni u Upravnoj zgradi dobivaju ugovore na neodređeno prilikom zaposlenja, s probnim rokom od 3. ili 6. mjeseci.

Službe Komercijale, Nabave, Razvoja, Tehnike, Kadrovske i Operative rade isto kao i unatrag 20. godina. Nestručnost dijela Izvršnih direktora i dijela Rukovoditelja, Ioša ekipiranost, loši meduljudski odnosi, loši brodovi (osobito brzi Katamarani), nezadovoljstvo zaposlenika, za posljedicu mogu dovesti u pitanje uspješnost odrađivanja turističke sezone.

Stječe se dojam da dio Uprave ne upravlja onim djelom poslovanja za koji su odgovorni nego je prepušteno upravljanje podređenim direktorima i rukovoditeljima. Ono što nas čini još vise zabrinutim je da kod određenog dijela direktora i rukovoditelja postoji nepremostivi šum u komunikaciji, barem po našim saznanjima.

Nadamo se da ćete hitno poduzeti mjere s ciljem sređivanja situacije u kojoj se našlo Društvo Jadrolinija te očekujemo da oćuvate stabilnosti tvrtke, radnih mjesta i na kraju turističke sezone.

Moramo napomenuti da naša želja nikako nije provođenje sindikalnih akcija tijekom turističke sezone te če se takve mjere dogoditi isključivo ukoliko Vi ništa ne poduzmete po pitanjima vezanim u navedenu problematiku.

 

 

poštovanjem,

 

 

 

 

 

 

Glavni Odbor, NSPPBH

Last modified: 04.11.2019