Zapisnik sa 8. sjednice trećeg saziva GO NSPPBH

24.11.2018

PREDMET: Zapisnik sa 8. sjednice trećeg saziva GO  NSPPBH.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

 1. Usvajanje dnevnog reda.
 2. Izvješće o članstvu NSPPBH.
 3. Izvješće o radu Fonda solidarnosti.
 4. Financijsko izvješće NSPPBH.
 5. Osvrt na rad i djelovanje sindikata.
 6. Rasprava o rotiranju pomoraca na brodovima.
 7. Rasprava o Pilot programu plaća za pomorce.
 8. Rasprava o povećanju hranarine i dnevnica pomorcima.
 9. Nastavak zapošljavanja pomoraca i šalterskih djelatnika.
 10. Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.
 11. Rasprava o stanju u agenciji Split.
 12. Razno.

 

 

Sjednica je održana u prostorijama sindikata Ante Petravića 23 Split

 

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici: Petar Grubišić, Ivan Pleić, Božidar Milić, Nenad Peran, Ivica Miškić i Nediljko Bulić.

 

Gosti: David Sopta, Goran Frković, Anton Obradović, Hrvoje Mikačić i Vjekoslav Roguljić.

 

Opravdano odsutni članovi Glavnog odbora: Matej Trinaestić i Pavo Kanjua.

 

Predsjednik  NSPPBH, gosp. Petar Grubišić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum, naglasio je da su na ovu sjednicu pozvani predsjednik Uprave, Izvršni direktor za ljudske resurse, Rukovoditelj pravne službe, predstavnik Radničkog vijeća i predstavnik grupe zapovjednika i upravitelja, a koji su se svi, osim Izvršnog direktora za ljudske resurse   odazvali pozivu te im je zahvalio na dolasku.

Kao razlog pozivanja članova uprave  naveo je da se na zadnjem sastanku koji je bio održan na prijedlog Strukovnog sindikata nije moglo konstruktivno raspravit o nekoliko jako bitnih tema za položaj i prava zaposlenika , a kao razlog pozivanja predstavnika  skupine zapovjednika i upravitelja navodi da se u zadnje vrijeme šire priče od strane pojedinaca kako   je NSPPBH   u sprezi sa upravom i nastoji  omalovažiti zahtjeve  navedene skupine, te da je iz tog razloga dobro da  njihov predstavnik nazoćio sastanku . Nadalje navodi  da se jedan  dio  njihovih zahtjeva   podudara sa zahtjevima i radom  NSPPBH.

 

 

Izvršni direktor za ljudske resurse je putem spikerfona na mobitelu pozdravio sve prisutne te se ispričao zbog spriječenosti da prisustvuje na sjednici.

 

S obzirom na  nenazočnost predsjednika Glavnog odbora, gospodin Grubišić je predložio da gosp. Bulić vodi sjednicu.

 

 

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

 

ZAKLJUČAK:

Predloženi dnevni red se usvaja.

 

 

Ad 2.) Izvješće o članstvu NSPPBH.

 

Tajnik sindikata gosp. Božidar Milić je podnio izvješće o članstvu Nsppbh, u kojem je ustvrdio da je  od početka godine do 31.10.2018 iščlanjeno, umirovljeno ,prekid radnog odnosa te pokojni ukupno  95. članova, od kojih je 61. član iz Zadra, a razlog ispisa je prelazaka u drugi novoosnovani sindikat.

Isto tako naveo je da je učlanjeno 42 novih članova sindikata.

 

Gospodin Bulić je naveo kako mu se javilo nekoliko članova sindikata iz Zadra te se požalilo kako ih se učestalo pritiska od pojedinih zapovjednika, časnika i upravitelja da se isključe  iz članstva Nezavisnog sindikata,  uvjetujući im  i nudeći  unapređenje  ako pređu u njihov  sindikat.Gospodin Grubišić navodi da Nsppbh djeluje prema svojemu statutu  , a između ostalog da   se svatko od zaposlenika  može pridružiti sindikatu za koji smatra da će najbolje štititi njegove interese .

 

 

 ZAKLJUČAK:

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Tajnika sindikata o članstvu Nsppbh.

 

Ad 3.) Izvješće o radu Fonda solidarnosti

 

Tajnik sindikata gospodin Božidar Milić je podnio izvješće o radu fonda te naveo podatke o isplaćenoj pomoći članovima sindikata. Naveo je da je ukupno zatraženo 10. pomoći, koje  su i isplaćene u skladu sa raspoloživim sredstvima na računu. Sa računa Fonda solidarnosti ukupno je isplaćeno 23.000,00 kn od početka godine do 31.10.2018

 

ZAKLJUČAK:

 

Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora prihvaćeno je izvješće o radu Fonda solidarnosti.

 

Ad4 . Financijsko izvješće za 2018.g.

 

Tajnik sindikata gospodin Božidar Milić,  podnio je financijsko izvješće GO.

 

ZAKLJUČAK:

Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora, prihvaćeno je Financijsko izvješće  za 2018.g.

Ad 5.) Osvrt na rad i djelovanje sindikata

 

Predsjednik sindikata je dao riječ gospodinu Buliću koji je iznio podosta dokumentacije o proteklom radu i djelovanju sindikata. Između ostaloga je pročitao dopise koje je sindikat  uputio Vladi i Ministru Pomorstva te  izvijestio o sastanku koji je održan u Vladi sa savjetnikom Premijera.   Bulić je izrazio svoje nezadovoljstvom proteklim sastankom Sindikata i Uprave te izrazio zabrinutost zbog netolerancije i neuvažavanja drugog i drugačijeg mišljenja od predstavnika Strukovnog sindikata zbog čega je i napustio navedeni sastanak. Isto je naveo kako mu se poručuje  od kolega iz drugog sindikata da neće dobro proći ako dođe u Zadar ,što smatra  nedopuštenim ponašanjem te pokušajem da ga se spriječi u daljnjem radu. Bulić je napomenu da ga se  već dva puta napalo u Zadru verbalno i fizički. Međutim je dodao da se neće dati zaplašiti od nikoga i da će se i dalje  boriti za prava svih, ne pojedinaca, koji za sebe misle da su vrjedniji ako su zapovjednici ili upravitelji. Izražava i veliko žaljenje što se sindikalni rad sveo na borbu za bolje brodove i pozicije te na obračune sindikata između sebe te nepotrebnog gubljenja energije,  koju bi  bilo potrebnije usmjeriti na zajednički rad u smjeru poboljšanja uvjeta i plaća zaposlenika. Među ljudima se širu laži pojedinaca, kako se Bulić bori protiv povećanja plaća zapovjednom kadru. Istaknuo  je da su to laži i konstrukcije djela ljudi koji na takav način pokušavaju pridobiti  zaposlenike. Bulić napominje da po stoti put ponavlja svoje mišljenje, a to je: NI JEDAN ZAPOVJEDNIK I UPRAVITELJ NE SMIJU IMATI MANJU PLAĆU OD RUKOVODITELJA NA KOPNU. Smatra nedopustivim da samostalni referent ima koeficijent 5.4 ,a zapovjednik 4. i manji. Naglasio je da je aktivno sudjelovao u organizaciji prosvjeda u Zagrebu u svezi  Mirovinske reforme kao i na Središnjem odboru NHS-a.

 

Bulić je rekao da je veliki uspjeh Radničkog vijeća i svih njegovih članova koji su djelom i članovi Glavnog odbora sindikata, ukidanje dijela Protokola koji se tiče radnog vremena pomoraca na brodovima. Bulić  se zahvalio  predsjedniku Uprave Jadrolinije na konstruktivnoj suradnji i razumijevanju problema zaposlenika Jadrolinije te prihvaćanju prijedloga od strane socijalnih partnera s ciljem rješavanja nagomilanih problema na dobrobit zaposlenika. Istaknuo je neke od primjera kao što su: Zapošljavanje u stalni radni odnos, izjednačavanje koeficjenata, povećanje plaće, ukidanje djela Protokola, plaćanje putnih troškova šalterskim djelatnicima i ostalo.

 

Predsjednik Uprave gosp. David Sopta se zahvalio te pozdravio je sve prisutne. Iznio je kako se  svi trebaju ponašati odgovorno te da neće tolerirati vrijeđanje bilo koga i bilo kakve  ne tolerancije, a sve s ciljem boljih uvjeta rada za sve zaposlene. Isto tako   naveo je da je on svima na raspolaganju . Isto je rekao  da mu se  mogu  uputiti  službeno dopisi i prijedlozi sindikata na koje će  dobiti odgovore od nadležnih službi, kao i primjedbe na rad pojedinih službi ili pojedinaca u Društvu. Istakao je da je cilj ove Uprave da zaposlenici budu zadovoljni te da su u tom smjeru već vidljivi određeni pomaci, koje je spomenuo gospodin Bulić. Napomenuo je  i važnost obnove flote i dobivanja svih koncesija.

 

ZAKLJUČAK:

 

Članovi Glavnog odbora su suglasni sa svim navedenim.

Ad 6.) Rasprava o rotiranju pomoraca po brodovima.

 

Bulić je naveo važnost rotiranja pomoraca na brodovima te naveo da određenih pomaka ima na bolje, ali da je to sve skupa presporo, isto je naveo da i dalje postoji određen broj ljudi koji stoje na boljim brodovima i linijama po nekoliko godina, a ako i promjene brod ili  liniju onda idu na sličan brod ili liniju. Kao konkretan prijedlog naveo je da se napravi jasan plan rasporeda pomoraca po brodovima, po kojem bi pomorci unaprijed 5. godina otprilike znali na kojem će brodu biti, također je predložio da bi se trebalo izuzeti Inspektore  brodova iz kadrovskog odlučivanja.

 

Gospodin Hrvoje Mikačić je iznio da on predstavlja grupu zapovjednika i upravitelja te se zahvalio na pozivu  na sudjelovanju  na ovakvoj  otvorenoj sjednici. Iznio je kako je dio njihove platforme upravo poštenije i pravednije rotiranje na brodovima te smatra da treba napraviti jasni plana rasporeda po brodovima s tim da sukladno ovlaštenjima se ukrcaju ljudi na brodove ,a ne kako je sada slučaj da se ukrcavaju putem telefona.

Doda je da se slaže kao bi se trebalo isključiti Inspektore iz kadrovskog odlučivanja te da se to može napraviti kroz izmjene članaka 6. SUS-a. Smatra da inspektori ne mogu biti nadređeni zapovjednicima, već kolege koje im pomažu kod održavanja brodova.

 

Gospodin Obradović je istaknuo da po nalogu inspektora nije uvijek moguće prije nego se neki problem riješi napisati izvješće o kvaru. S druge strane Inspektori trže od upravitelja, iako su zapovjednici najodgovorniji na brodu da ih se preskače. Isto je dodao da ih Inspektori ponekad pritiskuju da voze iako nisu potpuno ispravni te ne kontaktiraju Operativu, pa ispada da su brodovi ispravni.  Naveo je problem kod unapređivanja  te kako se ne pita njih kao nadređene koji ocjenjuju posadu i časnike ili se ne uvažavaju njihova mišljenja već se po njemu nekim nejasnim kriterijima ljudi unapređuju.

 

Bulić je dodao kao primjer ovdje prisutnog Vjekoslava  Roguljića.

Gospodin  Roguljić je naveo kako je u Jadroliniju došao  prije pet godina sa 1. klasom za II. časnika stroja, što je i sada ,a da ljudi sa srednjom stručnom spremom koji su sa njim bili motorist prije 3. godine sada su postali Upravitelji.

 

Gosp. Grubišić je dodao kako bi sva izvješća o kvaru ili oštećenju trebalo slati i Časniku sigurnosti jer korektivno održavanje spada  i pod nadležnost S.U.S.-a

Isto je dodao da razumije kako njegove kolege koje ne naprave stvari po naputku inspektora broda budu  nerijetko poslije nepoželjni na brodovima tih inspektora te ističe da se slaže kako bi trebalo isključiti inspektore brodova iz kadrovskog odlučivanja i određivanja prilikom rasporeda na brod, već da to isključivo  radi  kadrovska služba u skladu sa ovlaštenjima pomoraca. Predsjednik Uprave gosp. Sopta je istaknuo da je sigurnost putnika, posade i broda na prvom mjestu te dodao kako gospodin Ćandrlić i Kadrovska služba veća rade na planu rasporeda pomoraca  i da su neki procesi već pokrenuti. Istaknuo je i da pomorci moraju biti svjesni da se za ukrcaj na brod  ne mogu koristiti telefoni i pozivanje neki drugih za izbjegavanje brodova, kao i bolovanja.  Dodao je kako bi sustav bio pravedniji svi moraju malo doprinijeti. Slaže se sa svime izrečenim te je rekao da očekuje da sindikati pošalju napismeno neke svoje  prijedloge i eventualna rješenja, koje će nadležne službe i Uprava uzeti na razmatranje.

Također je napomenuo da je obaveza  da se o svim većim kvarovima koji bi mogli utjecati na sigurnost putnika, posade i broda. piše  izviješće o kvaru ili oštećenju.

 

Ad 7.)  Rasprava o Pilot programu plaća pomoraca.

 

Bulić je naveo da se već razgovaralo i raspravljalo na nivou Sindikata i Uprave po tom pitanju  te da je potpisan sporazum po kojem su se obavezali da će se napraviti prijedlog tablica plaća pomoraca kao i da će se pomorcima na nekoliko linija slati ogledni primjer plaća.

 

Gospodin Goran Frković je naveo da je to tako trebalo i biti, ali da je problem nastao iz razloga što su plaće pomoraca vezane uz koncesijske ugovore te da se treba dobiti zeleno svjetlo od Agencije za linijski obalni prijevoz. Smatra da bi agencija na nekim linijama gdje bi izdaci za plaće bili manji mogla na kraju zatražiti povrat sredstava, a na onima gdje su veće plaće ne bi priznala trošak. Isto smatra da ne očekuje  neke veće probleme, ali da se svakako mora sve odraditi uz njihovu suglasnost.

 

 

Ad 8.)  Rasprava o povećanju hranarine i dnevnica pomorcima.

 

Gospodin Bulić je istaknuo da se već dugo nije povećavala hranarina, a da su cijene hrane rasle, te dodao da se u skorije vrijeme razmotri ta mogućnost kao i mogućnost povećanja dnevnica.

 

Gospodin je Mikačić napomenuo da nekima dnevnice i hranarina prelaze neoporezivih 250 kn. Bulić je dodao da je isto tako velikom djelu ispod 250 kn te da se ionako onima koji prelaze 250 kn to na kraju vrati kroz povrat poreza.

 

Gospodin Sopta je dodao da pošaljemo u ime sindikata službeno prijedloge za povećanje dnevnica i hranarine.

 

 

Ad 8.) Nastavak zapošljavanja pomoraca i šalterskih djelatnika u stalni radni odnos.

 

Gospodin Bulić je predložio da se ubuduće svi pomorci i šalterski djelatnici primaju putem automatizma, a nakon zakonski predviđene tri godine i naravno po potrebi i prije.. Dodao je kako se iznimno u pojedinim slučajevima kod nekih pojedinaca koji imaju jako loše ocijene to može i produžiti, s ciljem kako bi se ljude na takav način prisililo da pripaze na svoje ponašanje i obavljanje svojih zadataka. Gospodin Sopta se složio i rekao kako mu je drago da se misli i na to, te da ljudima treba dati priliku da poprave svoje ponašanje  za to na kraju budu nagrađeni. Nadodao je da nema smisla da ljudi koji su potrebni u sustavu rade na ugovore na određeno radno vrijeme.

 

Ad 9.)  Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.

 

Gospodin Sopta je istakao važnost dobivanja koncesija za rentabilne linije te isto tako istakao važnost obnove flote, poglavito katamarana, klasičnih brodova te brodova za vanjske otoke. Istaknu je da je Uprava  radi na puno konkretnih rješenja te dodao da je napravljena revizija kompletnog stanja u Društvu od strane neovisne revizijske kuće.

 

Istaknu je  kako se uskoro očekuje raspisivanje natječaja za gradnju jednog klasičnog broda te za gradnju broda za vanjske otoke. Osvrnu se je uspješnost protekle sezone koja je po svemu sudeći najbolja do sada te se svima zahvalio na dobro odrađenoj sezoni.

 

Bulić je dodao kako je zaprimio Sindikat kao i Radničko vijeće pritužbe djela zaposlenika agencije Split, koji su negodovali zbog manjka djelatnika tijekom sezone te zbog ponašanja nadređene im voditeljice agencije.

Navode kako se zaposlenicima na određeno radno vrijeme mijenjaju smjene svakako, dok se one zaposlene u stalni radni odnos  mijenjaju po tjednima, ujutro ili popodne. Isto tako su napomenule da određene kolegice rade uvijek samo jutarnju  smjenu te da pojedine odlaze na marendu, u kupnju i na misu kad ih je volja i koliko ih je volja dok se ostalima  mjeri vrijeme na štopericu ili broji koliko su puta otišli na wc. Isto se žale da im  se prijeti kako im se neće produžiti ugovori te ih se plaši sa Rijekom,  navode da  se obećavalo tijekom godine onima koje idu na zamjene  kako će dobiti za stalno ,a što se na kraju nije desilo te im je obrazloženo kako ne dozvoljava Rijeka.

 

Bulić napominje da je sukladno Zakonu o radu čl.13 st.1. Poslodavac dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvijete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

Gospodin Sopta je dodao da je dobio dopis  koji mu je proslijedilo Radničko vijeće, a koji je poslala zaposlenica agencije Split te da je zatražio očitovanje izvršnih direktora za komercijalu, ljudske resurse i pravne službe.

 

 

 

Sastanak je završio u 14.00 sati.

 

 

U Splitu 07.11.2018

Last modified: 05.11.2019