Zapisnik sa 9. sjednice trećeg saziva GO NSPPBH

18.06.2019

PREDMET: Zapisnik sa 9. sjednice trećeg saziva GO  NSPPBH.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. Izvješće o radu Izvršnog odbora.
  3. Izvješće Tajnika sindikata.
  4. Rasprava o Pilot programu plaća pomoraca.
  5. Rasprava o stanju u Jadroliniji.
  6. Rasprava o nastavku pregovora NKU-a.
  7. Razno

 

 

Sjednica je održana u prostorijama sindikata Ante Petravića 23.

 

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici: Petar Grubišić, Matej Trinaestić, Pavo Kanjua, Ivan Pleić, Nenad Peran, Ivica Miškić i Nediljko Bulić.

 

Gosti: Anton Obradović

 

Opravdano odsutni članovi Glavnog odbora: Božidar Milić

 

Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH, gosp. Matej Trinajstić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum.

 

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

 

ZAKLJUČAK:

Predloženi dnevni red se usvaja.

 

 

Ad 2.) Izvješće o radu Izvršnog odbora.

 

Predsjednik sindikata gosp.Petar Grubišić istaknuo je da je početkom ove godine održan sastanak na inicijativu Nsppbh, Sindikata, Uprave i Radničkog vijeća, na kojem je dogovoreno da će se imenovati radne grupe za pregovore o obračunu plaća pomoraca i radne grupe za nastavak pregovora o NKU-a za pomorce te aneks ugovora za radnike na kopnu. Na sastanku je između ostaloga dogovoreno kako će Uprava u skoro vrijeme ne duže od tri mjeseca donijeti odluku sukladno Zakonu o radu o primanju radnika u stalni radni odnos najduže nakon tri godine.

 

Istaknuo je i kako je Nsppbh aktivno sudjelovao u prikupljanju potpisa za  u Inicjativu» 67. je previše». Također je naveo da je upućen dopis Upravi Društva Jadrolinija za hitan nastavak pregovora o plaćama pomoraca i nastavak pregovora za Novi NKU-a za pomorce i aneks ugovora za radnike na kopnu. Naveo je kako je Nsppbh na poziv Predstavnika radnika u Nadzornom odboru gosp. Nediljko Bulić, bio supotpisnik dopisa koji je upućen predsjedniku Skupštine Jadrolinije gosp. Oleg Butković te predsjedniku Vlade RH gosp. Andrej Plenković. Grubišić je naveo da je jako zadovoljan koordiniranim radom Radničkog vijeća i Predstavnika radnika u Nadzornom odboru, koji uz dobru suradnju s Upravom Društva rješavaju probleme koji tište radnike Jadrolinije godinama, a istaknuo je posebno ukidanje dijele protokola o plaćama po kojem se pomorcima prekidalo radno vrijeme više puta u jednom danu, primanje pomoraca i šalterskih radnika u stalni radni odnos, isplata Uskrsnice te povećanje naknade za godišnji odmor i za Božićnicu.

Isto je naveo da je učinjen bitan korak na bolje s izjednačavanje koeficijenata šalterskim djelatnicima te da će uskoro biti i riješeni problemi različitih koeficijenata časnicima palube, koji rade isti posao za različitu plaću, kroz pregovore o obračunu plaća pomoraca.

 

Bulić je naveo kao se sada treba svim sredstvima boriti i fokusirati na pregovore o plaćama pomoraca te isto tako pozorno pratiti razvoj obnove flote i nove sistematizacije radnih mjesta te reorganizacije Društva. Isto je istaknuo kako se treba od Uprave zahtijevati uspostavljanje hitnog nadzora na službom ugostiteljstva i tehničkom službom, obzirom da Unutarnja kontrola do sada nije imala ovlasti kontroliranja tehničke službe i službe ugostiteljstva.

Naveo je kako Kadrovska služba još nije donijela konkretne mjere rotiranja pomoraca te da i dalje postoje povlaštene skupine zaposlenika na povlaštenim linijama, a što uzrokuje ogromno nezadovoljstvo kod pomoraca.

 

Obradović je naveo kako je ove godine kadrovska služba u Splitu dočekala totalno nespremno, te da je nedopustivo da se posada, a kamoli časnici i zapovjednici familijariziraju u srcu sezone, a poglavito da se kao u slučaju Tina Ujevića ukrca  skoro cijela nova posada u jednom danu i u istu smjenu. Također je naveo da se nemaju kome pomorci ni obratit u kadrovskoj, obzirom da je gospođa Jadranka Buličić na godišnjem, a ostale gospođe koje rade u kadrovskoj službi ni o čemu ozbiljnijem ne mogu samostalno odlučivat.

 

 

Grubišić je naveo kako je od određenih članova Nsppbh dobio primjedbe kako je gospodin Bulić previše uključen u sve funkcije, navodeći da vodi sindikat, radničko vijeće i skupove zaposlenika. Grubišić navodi da takve primjedbe nikako ne stoje te da se radi o krivoj percepciji pojedinaca koji nisu upoznati sa funkcioniranjem rada Glavnog i Izvršnog odbora NSPPBH te Radničkog vijeća. Naime, sve odluke u sindikatu donosi Izvršni odbor sindikata, kojega kolega Bulić nije niti član, a sve dopise nakon verifikacije Izvršnog i Glavnog odbora sindikata potpisujem i ovjeravam Ja kao predsjednik sindikata.. Sve odluke i svi dopisi se šalju svima članovima Glavnog odbora čemu ste i sami svjedoci, isto to mogu reći i za Radničko vijeće u kojem sam član, osim što Bulić već desetak godina vodi skupove zaposlenika po ovlaštenju Radničkog vijeća i koji ima najviše iskustva.

 

Predsjednik sindikata Petar Grubišić predložio je Glavnom odboru imenovanje gosp. NN za povjerenika za PP Zadar.

 

 

 ZAKLJUČAK:

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu Izvršnog odbora kao i prijedlog Predsjednika za imenovanje povjerenika za PP Zadar.

 

 

 

 

Ad 3.) Izvješće Tajnika sindikata.

 

Obzirom da na sjednici nema tajnika, izvješće je pročitao gosp. Grubišić.

Od početka godine zaključno s 31.05.2019. godine iz sindikata je izišlo 14. članova što kroz mirovinu, odlazak iz Jadrolinije ili na osobni zahtjev, u učlanjeno je ukupno 23. nova člana. Iz fonda solidarnosti je kroz promatrano razdoblje isplaćeno tri pomoći u iznosima od 1500-3000 kn.

 

 

ZAKLJUČAK:

 

Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora prihvaćeno je izvješće Tajnika sindikata.

 

 

Ad4 . Rasprava o pilot programu plaća pomoraca.

 

Gosp. Anton Obradović kao pregovarač imenovan od strane Nsppbh je iznio da je do sada odrađen samo jedan sastanak radne grupe te da je na njemu dogovoreno da se ponovno sastanu u roku od 15. dan što se do sada nije ostvarilo, rekao je da ima neke neslužbene informacije da se isti neće nastaviti do devetog mjeseca.

 

Raspravljalo se o raznim modelima i načinima obračuna plaća pomorcima.

 

Grubišić je naveo kako treba voditi računa da pomorci rade godišnje šest mjeseci, a oni koji duže budu radili radi razno raznih razloga  budu za taj posao dodatno i plaćeni.

Bulić je naveo kako se do sada već raspravljalo s Upravom o modelu plaća te da su se okvirno Sindikati i Uprava usuglasili da se trebaju plaće dijeliti po kategorijama  brodova ili linija. Do sada je Uprava spominjala još nekih 3% za povećanje plaća pomorcima startu, a vjerujem da se sada može razmišljati  o povećanju 5% pa čak i više, obzirom na dobre financijske rezultate.

Grubišić navodi da bi dodatna financijska sredstva za podizanje plaća trebalo ostvariti dizanjem cijena putnih karata.

 

Bulić je naveo da po njemu dostupnim informacijama  pregovori o plaćama se nastavljaju uskoro, obzirom na činjenicu da je Vlada RH predložila Nadzornom odboru Jadrolinije da se gospodin Dorić i Frković imenuju na mandat od četiri godine za članove Uprave te da formalno više ne postoje nikakve zapreke za nastavak i završetak pregovora o plaćama te otvaranje pregovora za Novi NKU.

 

 

 

ZAKLJUČAK:

 

Zaključeno je da se od strane Izvršnog odbora sindikata izvrši dodatan napor da se dogovori s Upravom i Sindikatima nastavak pregovora za plaće pomorcima, kao preduvjet za Novi NKU.

 

 

 

 

Ad 5.) Rasprava o stanju u Jadroliniji

 

Bulić je rekao da stvari idu u svim smjerovima na bolje, osim što su zapeli pregovori o plaćama, što se nada da je to  iza nas. Istaknuo je važnost obnove flote obzirom da je konkurencija sve veća i obzirom da je brodar iz Italije koji se nadmetao za liniju Split –Rogač dobio liniju Rijeka-Porozina. Navodi da se gleda trenutno nekoliko brodova za kupnju te da se nada da bi jedan od njih, ako sve bude u redu, uskoro mogao pojačati flotu. Radi se o relativno novijem brodu velikog kapaciteta i pristupačne cijene. Isto tako se nada da će se pronaći adekvatan brod za Lastovo do početka zime, na čemu se intenzivno i ubrzano radi.

 

Obradović je naveo da postoje određene poteškoće u kadrovskoj službi kao i u nabavi, navodi da za istu stvar moraju pisati više puta trebovnik, a što se do sad nikad nije događalo barem za osnovne potrepštine.

 

Pleić je naveo da se u radioni Split puno otvorilo poslova što svakako pozdravlja, ali napominje da je poslao prijedlog o zapošljavanju još jednog cjevara i električara na što još nije dobio odgovor, isto tako upozorava kako se hitno mora  raspisat natječaj za popunjavanje radnih mjesta u radioni Split, zbog odlaska u mirovinu nekoliko radnika.

 

Bulić je naveo da je po financijskom izvješću iz 2018. godine, za troškove održavanja potrošeno 15 mil. kuna manje, što je dokaz svim našim tvrdnjama do sada da se treba zapošljavat vlastite radnike. Isto tako smatra da se još veće uštede mogu ostvarit ako se dodatno zaposli još električara i cjevara te da se pošalje naše radnike na specijalizaciju.

 

 

 

ZAKLJUČAK:

 

Članovi Glavnog odbora su suglasni sa svim navedenim.

 

Ad 6.) Razno

 

Grubišić je naveo da se u deveti mjesec mora krenuti u ozbiljniji obilazak brodova i radnika po okružjima.

 

Peran je predložio da bi trebalo organizirati sastanke članova Nsppbh po okružjima, ukoliko postoji zainteresiranost članstva.

 

Bulić je naveo da se svi članovi Glavnog odbora i Povjerenici moraju ozbiljnije uhvatiti učlanjivanjem novi članova , smatra da je dobar broj novi ljudi učlanjeno od početka godine, ali da je interes ljudi i veći, te da se u zadnje vrijeme ljudi sami javljaju i dolaze radi učlanjivanja u sindikat.

 

 

 

Sastanak je završio u 13.00 sati.

 

 

 

 

 

 

U Splitu 26.06.2019

Last modified: 05.11.2019