Odgovor na poziv na prosvjed

09.10.2019

Odgovor na poziv na prosvjed

 

 

Poštovane kolege,

 

Dana 06.09 i 08.09 2019. zaprimili smo vašu obavijest i poziv na prosvjed koji bi se trebao održati do kraja mjeseca rujna u luci Gaženica u Zadru.

 

U prvome dopisu, odnosno obavijesti od 06.09, obavijestili ste nas o namjeri održavanja prosvjeda te ste u istoj obavijesti naveli kako u nekoliko navrata niste uspjeli razgovarati s rukovodećim kadrom Društva Jadrolinija o gorućim pitanjima koji tište pomorce Jadrolinije.

 

Smatramo da Vam je poznata činjenica kako Nsppbh u Radničkom vijeću ima svih 11. članova kao i Predstavnika radnika u Nadzornom odboru te Vam je isto vjerujem poznato da smo preko tih institucija unutar Društva upoznati sa većinom procesa koji se vode u postupku upravljanja ili savjetovanja s odlukama poslodavca o svim pitanjima koji se odnose na prava položaj  radnika Jadrolinije, pa tako i pitanja plaća pomoraca i ostalih radnika.

 

U situaciji u kojoj se sada nalazimo ne vidimo opravdan razlog za pokretanje prosvjeda,  obzirom na činjenicu o postignutim rezultatima u pregovorima i dogovorima s poslodavcem u protekle dvije godine,  od kada je imenovana nova uprava Jadrolinije .

Bio bih slobodan navesti neke od  ostvarenih rezultata  realiziranih  uz pomoć socijalnih partnera, Radničkog vijeća i Predstavnika radnika u Nadzornom odboru.

 

Po preuzimanju dužnosti, Nova uprava Jadrolinije odmah je sa sindikatima dogovorila i povećala plaće za 5%, nakon deset godina što se plaće nisu mijenjale. Ukinut je dio Protokola o plaćama pomoraca po kojem se pomorcima prekidalo radno vrijeme više puta u jednom danu, a to je ujedno bio i jedan od glavnih razloga za osnivanje Nsppbh, primljeno je preko 160 pomoraca i radnika na kopnu u stalni radni odnos, prvi put  ove je godine isplaćena Uskrsnica u iznosu od 1000 kn. Regres ili nagrada za prvu polovicu godine je isplaćen u visini od 2000 kn( do sada  je isplaćivano 1000 kn ). Šalterskim djelatnicima su izjednačeni koeficijenti te im se isplaćuju troškovi putovanja na udaljena radna mjesta.

 

Dana 20. kolovoza održan je sastanak s Upravom Jadrolinije, a  na inicijativu Predstavnika radnika u Nadzornom odbora, na kojem je sudjelovala i predsjednica Radničkog vijeća. Teme razgovora su bile slijedeće: Sistematizacija radnih mjesta, nastavak pregovora za plaće pomoraca, problemi plaća i zapošljavanja bijelog osoblja, obnova flote, visina isplate božićnice, zapošljavanje u Interventnim radionama i ostalo. Na navedenom sastanku je predloženo da se poveća pomorski dodatak za 20-30 kn, ovisno o financijskim mogućnostima, isto tako Uprava je izrazila želju i spremnost da se podignu plaće do kraja godine za još 5%, također nas je Uprava obavijestila o prijedlogu plaćanja dodatnih 1,5 sati dnevno mladićima kuhinje i sobe na Međunarodnim linijama. Dogovoreno  je da se ove godine isplati nagrada ( božićnica) u iznosu od 2500 kn, (do sada1500 kn) , ostalo da ne nabrajamo. Moram napomenuti kako prethodna Uprava  u četiri godine (kao i ona prije nje )nije napravila nijedan pozitivan pomak u ostvarivanju prava radnika.

 

Nadalje ,drago nam je da su kolege iz Sindikata pomoraca Hrvatske evoluirale u ovih par godina i podržavaju Vaš prosvjed unatoč Vašoj izjavi o opstruiranju pregovora za NKU ,a nakon ovoliko pozitivnih pomaka koji su se desile s dolaskom Nove uprave na korist radnika.( isti nisu podržali prosvjed koji je organizirao Nsppbh dok je bila prošla uprava, po našem mišljenju najgora ikada.)

 

U dopisu, odnosno obavijesti koji ste nam uputili stoji:”Osim plaća koje su gorući problem, SSPJ traži da se sklopi Kolektivni ugovor za pomorce Jadrolinije. Već smo napominjali da je ovakva vrsta ugovora jedini i najsnažniji pomak, kad su u pitanju prava pomoraca.”  Vašu obavijest upućenu Nsppbh, od dana 5. veljače 2019. g. u kojem nas obavještavate o odluci Izvršnog odbora SSPJ, kako isti neće sudjelovati u daljnjim pregovorima za NKU-a uvažavamo i poštujemo . Međutim moram napomenuti da sam sada malo zbunjen, Na sastanku u Rijeci 02.07.2019. koji se održao na temu NKU-a i na kojem su bili predstavnici udruge Mare Nostrum i Rapske plovidbe rekli ste da će te opstruirati pregovore za NKU ( o čemu postoji i tonski zapis) zbog  po vašem mišljenju nezadovoljavajućeg odnosa uprave prema SSPJ. Opstruirati pregovore za nešto a poslije pokretati prosvjed  zbog toga je u naj manju ruku smiješno.

 

Moram Vam  napomenut da se plaće pomoraca isključivo mogu rješavat kroz institut kolektivnog pregovaranja, obzirom da Zakonom radu nisu definirane visine plaća, već je ostavljena mogućnost da se radnici organiziraju i pregovaraju o visini svojih plaća, a ako se to ne dogodi onda poslodavac donosi odluku o visini plaća svojim  internim aktima. Stoga mi i dalje nije jasno iz kojeg razloga Strukovni sindikat pokreće prosvjed, a ne želi ,( a u pravilu bi trebao ) iskoristiti zakonski predviđene mogućnosti.

 

Iz Vašeg poziva pod naslovom»12 je prošlo» također sam zbunjen jer u istome pozivate i Upravu Jadrolinije da stane uz svoje pomorce i podrže prosvjed.

Ako znamo da je Vlada RH  predložila Nadzornom odboru Jadrolinije ovu upravu Jadrolinije, onda iz svega proizlazi kako bi Uprava podržala prosvjed protiv sebe.

Tvrdite  da ne tražite ničiju smjenu te u istom dopisu navodite da kako ste  pokušali u više navrata s rukovodećim kadrom razgovarati, a da ste naišli na samo zid šutnje ili odgađanje.

 

Nsppbh je organizirao prosvjed i tražio smjenu prošle Uprave zbog nesudjelovanja poslodavca u pregovorima za NKU-a, a što je po zakonu obavezan te će isto napraviti i ponovno ukoliko se desi da poslodavac odbije sudjelovati u pregovorima za NKU-a,  što sada definitivno nije slučaj, uzimajući u obzir sve prethodno navedeno i uzimajući u obzir da je zadnji sastanak o pregovorima  NKU-a, održan 02. srpnja 2019. te najavu poslodavca o povećanju plaća za dodatnih 5%.

 

Također Vam moram napomenuti da je Nsppbh dogovorio s Ministrom Mora sastanak do kraja mjeseca rujna, na temu plaća pomoraca te da se je na nedavno održanoj Skupštini Jadrolinije također raspravljalo o plaćama pomoraca, o čemu nas je obavjestio Predstavnik radnika u Nadzornom odboru putem institucije Radničkog vijeća.

 

Iz svega navedenoga je nedvojbeno da poslodavac želi i sudjeluje u procesu pregovaranja  NKU-a, te da je isti povećao plaće i najavio ponovno povećanje. Isto tako i nadležno ministarstvo je spremno pomoći u rješavanju pitanja plaća pomoraca Jadrolinije. Iz toga razloga moje mišljenje je kako Nsppbh ne bi trebao podržati najavljeni prosvjed u Gaženici te  smatram da će najavljeni prosvjed samo dodatno otežati  pregovore i dogovore o povećanju plaća, a što je za vjerovati  svima zajednički interes.

 

Temeljem  navedenog G.O. Nsppbh. Donosi odluku da  Nsppbh neće podržati najavljeni prosvjed u luci Gaženica.

 

S poštovanjem,

Last modified: 05.11.2019