Obavijest članovima o sastanku u ministarstvu

25.10.2019

Poštovano članstvo,

 

Na inicijativu Nsppbh 22.10 u 13.00 sati održan je sastanak kojeg je vodio ministar Oleg Butković, uz ministra su sudjelovali Uprava Jadrolinije, predsjednik Nadzornog odbora, ravnateljica Agencije za obalni linijski promet i predstavnici triju sindikata koji djeluju u Društvu Jadrolinija.

 

Ministar je naveo da je svjestan situacije i da se slaže da se plaće u Jadroliniji moraju povećat te da je tu Uprava koja će reći s kojim sredstvima raspolaže i koliko se može omogućit sredstava.

 

Gosp.Bulić je prvi dobio riječ te je naveo kako je tražio od ministra da dođe do sastanak na najvećoj razini iz razloga što je NKU-a prestao važiti 2012. godine, a da se pregovori o istome vode 11.godina. Isto tako naveo je kako problem možemo svi skupa riješit na konstruktivan način dogovorom ili u suprotnom na ulicama kroz štrajk i prosvjede što smatra da nije nikome u interesu. Gosp. Bulić navodi kako je u posljednji 10 godina promet rasta s 3,5 miliona putnika na 12 miliona putnika, a samim time je rastao opseg posla pomorcima i šalterskim djelatnicima 3-4 puta, što nije pratilo povećanje plaća. Navodi da se s Upravom postiglo puno pozitivnih pomaka za radnike Jadrolinije ali da  je sada došlo najvažnije pitanje, pitanje plaća. Napominje kako zadnje povećanje plaća od 5%  radnici jedva da su i osjetili te kako je ono skoro bez značajno nakon 10 godina stagniranja. Bulić napominje kako je sada vrijeme da se plaće značajnije podignu te kako radnici Jadrolinije više neće podmetati leđa za otočane i isto tako da radnici nisu ti koji će subvencionirati otočno stanovništvo. Navodi da Jadrolinija ne ostvaruje pravo na subvencije na pet rentabilnih linija na kojima ujedno otočani konzumiraju pravo povlaštenog prijevoza iz budžeta Jadrolinije, koji je inače mršav i ograniče te koji ne može pratiti trend povećanja plaća, čiju štetu izravno trpe radnici Jadrolinije.Gosp. Bulić je predložio povećanje cijene karata koje se nisu mijenjale deset godina, a koje je uvijek pratilo i povećanje plaća, isto je i rekao da se mogu osigurati sredstva boljim nadzorom vlastitih rashoda. Napominje da nema ništa protiv politički linija i odluka ali da bi isto Vlada morala i platiti Jadroliniji te na taj način Jadrolinija može opstat i bez povećanja cijena karata.

Navodi da Uprava predlaže desetak miliona kuna više ponudit za plaće pomoraca kroz NKU-a, što smatra da u konačnici i neće biti dovoljno za neko značajnije povećanje plaća, a taj iznos u budućnosti može biti upitan i za likvidnost poduzeća te smatra da ministarstvo mora osigurati dodatna sredstva za značajnije povećavanje plaća, ali i za održivu likvidnost poduzeća.

 

Gosp.Bulić je naveo važnost obnove flote te istaknuo da vlada i ministarstvo pomognu Jadroliniju sa samo 1% u odnosu na HŽ i HC kako bi imali najbolju flotu u EU. Napominje da zbog sustava javne nabave gubimo sve povoljne brodove na tržištu te isto tako da nam za konkurenciju dolaze talijanski brodari koji ne ispunjavaju uvjete za dobivanje koncesija.

Isto  je naveo da bez pomoći države  teško da će se nabaviti novi brodovi za udaljene otoke.

Na pitanje ministra upućeno gosp. Buliću kao predstavniku Nsppbh, kad misli da bi se mogao po njemu potpisati novi kolektivni ugovor i dali misli da je to moguće do nove godine, Bulić je odgovorio kako je on mišljenja da je moguće, ali da će u konačnici o tome odlučiti Glavni odbor sindikata i članstvo tek nakon što bude gotov u konačnici prijedlog NKU-a sa jasnim izračunima plaće za pomorce te ako sve bude u prihvatljivim okvirima za NSPPBH.

Na  raspravu koja se vodila oko uspoređivanja važnosti pomoraca i šalterskih radnika, Bulić je ministru kratko rekao kako svakom putniku netko mora prodat kartu te bez pomoraca i šalterskih radnika ne bi bilo ni Jadrolinije.

 

Ministar je odgovorio gosp.Buliću kako se slaže da se pomorcima trebaju podignut primanja te da provo očekuje od Uprave da učini sve što je u njihovoj mogućnosti da se izađe u susret pomorcima i povećaju plaće. Naveo je kako kad se ne mogu dogovoriti sindikati i poslodavac da nastupa on kao ministar da posreduje. Isto je rekao da očekuje od sindikata međusobnu suradnju te da mu je jako  drago što je Bulić od njega tražio da na sastanku sudjeluju sva tri sindikata.

Ministar je predložio da se svi ponovno nađemo za 20 dana, kako bi  se on osobno uvjerio kako teku pregovori te da se u konačnici može razmišljat i o predloženom povećanju cijena karata, obzirom da sumnja da se iz proračuna više mogu dobiti ikakva sredstva. Naveo je da je najuspješniji ministar o ovoj vladi te da su projekti u njegovom mandatu veći od 20 milijarda kuna na što je ponosan, ali da jedino nije ništa napravio na kupnji brodova što će svakako pokušati ispraviti do kraja mandata.

 

Kolege iz SPH su upozorili na probleme troškova remonata, te povratak duž obalne linije te da ne podržavaju povećanje cijena putnih karata. Isto su naglasili značaj novog Pravilnika o kabotaži u kojem su prihvaćeni i neki njihovi prijedlozi.

 

Kolege iz Strukovnog sindikata su naveli da su protiv povećanja cijena karata te da je to problem Uprave, iskazali su spremnost odmah potpisati novi Nacionalni kolektivni ugovor za zaštitu radnih mjesta.

 

Iz Uprave su naveli da će sve učinit što je u njihovoj moći da se poboljšaju primanja pomoraca te su naveli da su izdvajanja za primanja radnika rasla u zadnje dvije godine preko 20 miliona kuna. Također se nadaju zajedničkoj suradnji i u što skorije vrijeme potpisivanje Novog NKU-a.

 

Svi su složni da se treba što prije potpisati NKU-a, iz razloga kako bi se zaštitila radna mjesta i kako bi se zaštitili od nelojalne konkurencije.

Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske

Last modified: 05.11.2019