NSPPBH raspisuje izbore za Glavni odbor NSPPBH

08.11.2019

Sukladno Statutu NEZAVISNOG SINDIKATA POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE čl.14.st.I predsjednik NSPPBH raspisuje izbore za Glavni odbor NSPPBH

 

Izborna Skupština održat će se dana 17.12.2019 godine

 

Članovi sindikata koji podnose kandidaturu za izbore dužni su izbornom povjerenstvu najmanje 15 dana prije održavanja izborne Skupštine uručiti zahtjev za kandidaturu sa listom od najmanje 20 valjanih potpisa članova NSPPBH.
Valjanost potpisa utvrđuje izborno povjerenstvo uvidom u registar članstva.
Temeljom čl.18 Statuta NSPPBH predsjednik NSPPBH raspisuje izbore i za članove Nadzornog odbora NSPPBH. Za članove Nadzornog odbora se mogu kandidirati svi članovi sindikata ali ne mogu biti članovi u nekom drugom tijelu sindikata. Za kandidiranje u nadzorni odbor također se mora prikupiti 20 pravovaljanih potpisa članova sindikata. Kandidacijske liste će se zaprimati putem pošte na adresu NSPPBH – Ante Petravića 23 21000 Split

Pozivamo sve članove NSPPBH koji žele pomoći u radu sindikata da se kandidiraju u navedena tijela, ujedno molimo i članove da izađu u što većem broju na izbore.

Za sve eventualne nejasnoće svi zainteresirani za kandidaturu mogu se obratiti Tajniku NSPPBH na kontakt mob. 098 9704987

S poštovanjem !

 

Prilozi:

kandidacijaka lista ZA N.O

kandidacijaka lista ZA G.O

Last modified: 08.11.2019