Zapisnik sa 10. sjednice trećeg saziva GO NSPPBH

12.11.2019

 

PREDMET: Zapisnik sa 10. sjednice trećeg saziva GO  NSPPBH.

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. Izvješće o radu Izvršnog odbora.
  3. Izvješće Tajnika sindikata.
  4. Odluka o raspisivanju izbora za Glavni odbor Nsppbh.
  5. Rasprava o stanju u Jadroliniji.
  6. Rasprava o nastavku pregovora NKU-a.
  7. Razno

Sjednica je održana u prostorijama sindikata Ante Petravića 23 Split

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici: Petar Grubišić, Matej Trinaestić, Pavo Kanjua, Ivan Pleić, Nenad Peran, Ivica Miškić, Nediljko Bulić i Božidar Milić, Povjerenik za Split gosp. Denis Parađina

 Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH, gosp. Matej Trinajestić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum.

 

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

ZAKLJUČAK:

Predloženi dnevni red se usvaja.

Ad 2.) Izvješće o radu Izvršnog odbora.

 

Predsjednik sindikata gosp. Petar Grubišić istaknu je važnost potpisivanja NKU-a, te pozvao gosp. Bulića da on više kaže po toj temi, obzirom da su on i gosp. Pleić  bili na sastanku u Zagrebu.

Bulić je naveo da na navedenom sastanku koji je održan u Ministarstvu mora 22.10.2019, na inicijativu Nsppbh nije došlo da nekakvog konstruktivnog rješenja, iz razloga što su pojedinačni interesi sindikata istisnuli zajednički interes sindikata, odnosno prijedlog za dodatne doprinose za Jadroliniju iz čega bi se namaknula ozbiljnija sredstva za povećanje plaća. Kao predstavnik Nsppbh predložio sam prijedlog Nsppbh koji je ujedno i bio razlog za održavanje sastanka, kako bi se podignule cijene karata na linijama koje održava Jadrolinija. Međutim ostala dva sindikata su bili protiv takvog rješenja, unatoč tome što je i Ministar na početku sastanka rekao da se može i o tome razmišljat nakon izbora početkom iduće godine. Zbog neslaganja ostalih sindikata  više se nije spominjalo korekcije cijena karata. Bulić napominje kako je rekao kako se sa predviđenim sredstvima o kojima se razgovaralo na sastancima za Novi NKU-a neće moći ostvariti neka konkretna povećanja plaća te da bi se za neko osjetnije povećanje plaća trebalo osigurati još dodatnih 20 mil. kuna, koje Jadrolinija ovog trena nema na raspolaganju te ih nije ni ponudila. Obzirom da zadnje povećanje plaća od 5% pomorci nisu ni osjetili, smatra da će se isto desiti i ovaj put. Također je naveo i stav Glavnog odbora Nsppbh, kako se neće potpisati Novi NKU-a, bez prethodne suglasnosti cijelog članstva NSPPBH te odluke Glavnog odbora sindikata.

Bulić napominje kako se vrši pritisak od ostalih sindikata da se odmah potpiše Opći dio NKU-a, iz razloga zaštite radnih mjesta pomoraca. Pritisak dolazi od onih koji su pred mjesec dana htjeli prosvjedovati te su zahtijevali potpisivanje samo Kolektivnog ugovora za Jadroliniju, tada se nisu brinuli za zaštitu radnih mjesta pomoraca, a sad izjavljuju da su spremni odmah potpisati ugovor koji nije još niti napisan, a kamoli usuglašen od svih sindikata i svih brodara koji plove u RH. Bulić napominje kako upravo iz toga razloga  Glavni odbor Nsppbh nije podržao prosvjed te je inzistirao na Nacionalnom kolektivnom ugovori koji štiti i radnike i Jadroliniju od konkurencije sa jeftinom radnom snagom  koja bi plovila pod stranom zastavom.

Napominje da su se kolege u jednom djelu osvijestile, samo mu nije jasno kako su se tako brzo transformirali i promijenili mišljenje te su sada spremni pod svaku cijenu potpisati Novi NKU i odmah.

 

Gosp. Denis Parađina koji je pregovarač Nsppbh za NKU je naveo kako  trebamo biti jako oprezni te da se ne smije potpisati Novi NKU koji neće jamčiti veća i bolja prava pomoraca u Jadroliniji. Isto tako je rekao da je sad prilika nakon 21. godinu da se neke stvari poput plaća odrade poštenije i pravednije.

 

Bulić je dodao kako sindikati 11. godina pregovaraju s brodarima bez fige u džepu te da se sindikate zavlačilo dok nije bio interes brodara da se NKU potpiše, a sada kad je to interes i Brodara/Poslodavca sindikati bi morali potpisati odmah i po svaku cijenu, a što Nsppbh neće prihvatit. Po prijedlogu SPH bi trebalo sada odrediti samo najnižu plaću i potpisati Opći dio NKU, a ostale plaće da budu određene posebnim prilogom naknadno, s čime se Nsppbh ne može složiti, obzirom na dosadašnje iskustvo, te će na taj način brodari dobiti ono što žele, a sindikati će ih poslije morati loviti i moliti za plaće.

Bulić je napomenuo važnost potpisivanja Općeg dijela te je na sastancima predlagao da se Opći dio NKU-a potpiše na rok od 6. mjeseci što ne bi trebao biti problem Brodarim/Poslodavcu ako misle isto kao i sindikati.

ZAKLJUČAK:

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu Izvršnog odbora.

Ad 3.) Izvješće Tajnika sindikata.

.

Tajnik sindikata je naveo kako je od  početka godine zaključno s 01.11.2019. godine iz sindikata je izišlo 19. članova što kroz mirovinu, odlazak iz Jadrolinije ili na osobni zahtjev, u učlanjeno je ukupno 49. novi člana. Iz fonda solidarnosti je kroz promatrano razdoblje isplaćeno šest pomoći za bolovanje i smrt bližeg člana obitelji u iznosima od 1500-3000 kn.

ZAKLJUČAK:

 Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora prihvaćeno je izvješće Tajnika sindikata.

Ad4 . Odluka o raspisivanju izbora za Glavni odbor Nsppbh.

Predsjednik Glavnog odbora Nsppbh gosp. Matej Trinajstić je naveo kako krajem mjeseca prosinca istječe četverogodišnji mandat Glavnog odbora te predložio da se donese odluka o raspisivanju izbora u 12. mjesecu za izbore članova Glavnog odbora Nsppbh.

ZAKLJUČAK:

 Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora NSPPBH donesena je odluka da se izborna skupština za Glavni odbor NSPPBH održi 17.12.2019.

Ad 5.) Rasprava o stanju u Jadroliniji

U raspravi je se govorilo o stanju u Kadrovskoj koje nije baš najsjajnije, radnici i pomorci ne znaju tko je direktor i dali ga ima uopće. Također se postavilo i pitanje nove sistematizacije za radnike na kopnu, a poglavito iz razloga što je u radioni Split pet ljudi otišlo u mirovinu te se za popunjavanje radnih mjesta čeka nova sistematizacije koja je trebala biti gotova početkom ove godine, a kako stvari stoje neće ove godine biti ni gotova. Isto tako raspravljalo se o problemima koji su sve učestaliji s inspektorima pojedinih brodova te ponavljanju u vrlo kratkom vremenu situacije u kojoj dva ista inspektora kadrovsku u Splitu obavještavaju da pojedini pomorci ne mogu na NJIHOV BROD.Također se pojedini upravitelji žale da se od njih zahtjeva da se inspektore brodova izvještava o kvarovima i problemima na brodu isključivo usmenim ili telefonskim putem te kako se na taj način nalaze u nepoželjnoj situaciji, ako ne napišu kvar on onda ne postoji, a ako ga napišu onda se na neki način zamjeraju inspektoru te se na taj način dovode u situaciju da postanu nepoželjni na brodovima kod pojedinog inspektora.

ZAKLJUČAK:

Glavni odbor jednoglasno je suglasan kako se treba još bolje provjeriti sve navedeno te zatražit sastanak s Poslodavcem u cilju pronalaženja rješenja za navedene probleme i zaštite pomoraca i sigurnosti posade, putnika i imovine

 

Ad 6.)  Rasprava o nastavku pregovora NKU-a.

Gosp. Bulić je donio napisani prijedlog za NKU-a te ga podijelio članovima Glavnog odbora i pregovaračima Nsppbh .Zamolio sve da ga pročitaju i savjetuju se sa kolegama na brodovima kako bi bilo više mišljenja i mogući prijedloga.Gosp. Parađina je istaknuo kako ih je SPH obavijestio da je u izradi i njihov prijedlog NKU-a, te da je rečeno da će biti gotov početkom 11. mjeseca. Također je napomenuo da će nakon toga usporediti obadva prijedloga i pokušati naći zajednički stav u izradi zajedničkog prijedloga. Isto tako čeka se prijedlog izračuna plaća o strane Poslodavca, a kako smo neslužbeno obaviješteni, program za izračun plaća je gotov i uskoro se očekuje od predstavnika Poslodavaca prezentacija prijedlog izračuna plaća za pomorce.

 

ZAKLJUČAK:

Glavni odbor je suglasan sa svi navedenim.

Ad 7.) Razno

Tajnik je postavio upit o izradi nove Web stranice NSPPBH te prigodnih kalendara za članove sindikata za predstojeće blagdane.

ZAKLJUČAK:

Glavni odbor je suglasan s prijedlogom o izradi nove Web stranice te prigodnih kalendara i ostalih stvari za nadolazeće blagdane.

 Sastanak je završio u 13.00 sati.

G.O. NSPPBH

U Splitu 08.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 12.11.2019