IZVJEŠĆE sa 3.(konstituirajuće) sjednice Glavnog odbora NSPPBH

30.01.2020

 

Izvješće  sa 3.(konstituirajuće) sjednice Glavnog odbora NSPPBH

 

                                                   

Dana 15.01.2020. od 11.00-12.30 sati u sjedištu Sindikata, Ante Petravića 23 – Split, održana je 3.(konstiturajuća) sjednica Glavnog odbora NSPPBH.

 

  Sastanku su prisustvovali sljedeći članovi GO:  Petar Grubišić, Hrvoje Zemunik, Nediljko Bulić, Božidar Milić, Denis Parađina, Ivana Elez, Tihomir Beroš, Maroje Kusijanović, Frane Trumbić, te člana Nadzornog odbora Ivan Pleić i Povjerenik za Zadar Ivica Kukolj.

Opravdano odsutni članovi GO: Matej Trinejstić i Ante Senad Berbić. Jednoglasnom odlukom za zapisničara je izabran Božidar Milić.

Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH je otvorio sjednicu, konstatirao kvorum, pozdravio prisutne te stavio na glasovanje sljedeći dnevni red.

  1. Izvješće Izbornog povjerenstva o provednim izborima za članove Glavnog odbora i NO.
  2. Izbor tijela sindikata
  3. Verifikacija N.O NSPPBH
  4. Obraćanje novoizabranog predsjednika NSPPBH i predsjednika GO.
  5. Razno

Ad.1. Izvješće Izbornog povjerenstva o provedenim izborima

 

Prema zapisniku Predsjednika  izbornog povjerenstva, konstatirano je kako su izbori za članove Glavnog odbora i Nadzornog odbora NSPPBH koji su održani 17.12.2019. godine, provedeni u skladu sa odredbama Statuta NSPPBH te da u sjedište sindikata nije pristigla niti jedna žalba na  provedene izbore i objavljene rezultate.

U skladu sa izvješćem  predsjednika Izbornog povjerenstva u novi (četvrti ) saziv Glavnog odbora NSPPBH-a, izabrani su: Petar Grubišić, Hrvoje Zemunik, Nediljko Bulić, Denis Parađina, Božidar Milić, Tihomir Beroš, Frane Trumbić, Ivana Elez, Ante Senad Berbić, Matej Trinejstić i Maroje Kusijanović.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Ivan Pleić, Nenad Peran i Ivica Miškić

Ad.2. Izbor i imenovanje predsjednika novog saziva Glavnog odbora

 Za predsjednika Glavnog obora predložen je , jednoglasno  izabran te imenovan Nediljko Bulić.

Ad.3. Izbor i imenovanje zamjenika predsjednika Glavnog odbora

 Za zamjenika predsjednika Glavnog odbora je predložen, jednoglasno izabran te imenovan Denis Parađina.

Ad.4.  Izbor i imenovanje predsjednika NSPPBH

 

Za predsjednika NSPPBH-a je predložen, jednoglasno izabran te imenovan Petar Grubišić.

Ad.5. Izbor i imenovanje zamjenika predsjednika NSPPBH

Za zamjenika predsjednika NSPPBH-a, je predložen, jednoglasno izabran i imenovan Hrvoje Zemunik.

 

Ad.6. Izbor i imenovanje tajnika sindikata

 

Za  tajnika NSPPBH-a je predložen, jednoglasno izabran te imenovan Božidar Milić.

 

Ad.7.  Izbor i imenovanje glasnogovornika sindikata

 

Za glasnogovornika NSPPBH-a je predložen, jednoglasno izabran te imenovan Tihomir Beroš.

 

Ad.8. Verifikacija Nadzornog odbora NSPPBH

 

Potvrđeno je da su  članovi  Nadzornog odbora: Ivan Pleić, Nenad Peran i Ivica Miškić

 

Ad.9. Obraćanje novoizabranog predsjednika NSPPBH i predsjednika Glavnog odbora

 

Novoizabrani predsjednik NSPPBH-a, Petar Grubišić zahvalio se svima na reizboru i ponovno ukazanom povjerenju vođenja sindikata. Naglasio je da bi svi članovi novoizabranog saziva glavnog odbora u budućem razdoblju trebali raditi na: povečanju  članstva sindikata , širenju ideja utvrđenih statutom sindikata ,  boriti se za prava svih članova sindikata i djelatnika Jadrolinije, davati sugestije vezano za rad sindikata i putem glasovanja aktivno sudjelovati u donošenju  svih bitnih odluka vezanih za rad sindikata .

  Novoizabrani predsjednik GO-a, Nediljko Bulić, zahvalio na ukazanom povjerenju te pozvao sve na zajedništvo u borbi za ostvarivanjem još boljih i većih rezultata  NSPPBH-a.

 

Ad.10. Razno

 

  U ime sindikata predsjednik NSPPBH-a se zahvalio svim dosadašnjim kolegama koji su obnašali dužnosti članova glavnog odbora, a na poseban način se zahvalio gospodinu Pavu Kanjuu na iznimnom doprinosu  u razvoju i širenju ideja NSPPBH-a , a u čemu je isti sudjelovao od samog početka.

Također je predložio da se gospodina Pavu Kanjua imenuje počasnim zamjenikom predsjednika NSPPBH-a, te da mu se kupi neki prigodan poklon u znak zahvalnosti za godine rada i truda u najvišim tijelima sindikata.

Svi članovi su jednoglasno prihvatili prijedlog Predsjednika.

Izvršena je primopredaja dužnosti dvaju Glavnih odbora. Novi predsjednik Glavnog odbora Nediljko Bulić napomenuo je kako će odmah nakon što ovlašteni knjigovodstveni servis izradi godišnje financisko izvješće, isto dostaviti na uvid svim članovima Glavnog i Nadzornog odbora NSPPBH-a.

 

Predsjednik  Glavnog odbora

 

 

Nediljko Bulić

 

Split, 28.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 30.01.2020