Zapisnik sa 1.sjednice trećeg saziva Glavnog odbora NSPPBH

17.03.2020

 

PREDMET: Zapisnik sa 01. sjednice trećeg saziva GO  NSPPBH.

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice.
  3. Rasprava o prijedlogu novih plaća za pomorce.
  4. Izvješće Tajnika sindikata.
  5. Rasprava o nastavku pregovora NKU-a.
  6. Rasprava o izjednačavanju pomorskog dodatka.
  7. Razno

 

 

Sjednica je održana u prostorijama sindikata Ante Petravića 23 Split

 

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici: Petar Grubišić, Nediljko Bulić, Hrvoje Zemunik, Denis Parađina, Božidar Milić, Maroje Kusijanović, Ivana Elez, Tihomir Beroš i predsjednik Nadzornog odbora Ivan Pleić.

 

Opravdano odsutni: Ante Senad Berbić, Matej Trinajstić i Frane Trumbić

Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH, gosp. Nediljko Bulić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum.

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

 

ZAKLJUČAK:

Predloženi dnevni red se usvaja.

 

Ad 2.  Rasprava o prijedlogu novih plaća.

 

Gospodin Bulić i Parađina su  izvijestili  Glavni odbor o zaključcima i raspravi sa zadnjeg zajedničkog sastanka Sindikata i predstavnika Uprave koji je održan u Zadru. Između ostaloga nakon prezentacije prijedloga nove tablice plaća, Bulić, Parađina i Trumbić su skrenuli pažnju ostalima kako nije u svemu predloženome vidljivo kao će se pomorcima vrednovati rad duži od petnaest dana te vrijeme rada iznad 14 sati. Poslije je gospodin Frković pojasnio kako bi se rad iznad 14 sati vrednovao kroz dodatke na linije, a rad duži od 183 dana u godini da nisu uzeli u razmatranje, te da će to naknadno izračunati o čemu ćemo biti i obaviješteni.

Također su Bulić, Parađina i Trumbić kao predstavnici NSPPBH svima predložili da se uzme u obzir rješavanje pitanja izjednačavanja plaća svim časnicima palube koji primaju plaće 2. časnika palube, a rade posao 1. časnika. Bulić je pojasnio kako se radi o ukupno 72. časnika te da je razlika u plaći nekih 2000 tisuće kuna u bruto iznosu, što bi bilo dodatno opterećenje za poslodavca oko 1,5 miliona kuna, a što smatra da i nije neka cifra koja bi trebala znatno opteretiti poslodavca.

Predstavnici Uprave su na to odgovorili da će se prijedlog uzeti u obzira te da će se nakon analize o istome i očitovati. Također su zatražili dodatni vremenski period kako bi  sve uzeli u obzir te napravili nove izračune te su naglasili kako će se kada bude sve izračunato i usklađeno svim pomorcima poslati dva izvješća o plaćama, kako bi pomorci mogli usporediti svoje plaće po aktualnim izračunima i budućim izračunom plaće.

Predstavnici NSPPBH su naglasili kako će u njihovom slučaju odluku o prihvaćanju prijedloga budućih plaća za pomorce donijet Glavni odbor, a nakon što se provede  anketa među njihovim članstvom.

Zemunik je naglasio kako su plaće u Jadroliniji, a što se tiče pomoraca smiješno male  za zapovjednike, a da ne govori o ostalim pomorcima.

Parađina je naglasio kako trebamo biti oprezni te se strpiti dok ne vidimo koliko će iznositi dodaci na linije te dodaci ili naknada za rad  subotom, nedjeljom i praznicima te nakon toga vidjeti koliko je prihvatljiv cijeli prijedlog izračuna Novih plaća. Osobno smatra kao bi Uprava trebala izdvojiti više od predloženih 8. mil. kuna kako bi se plaće dovele bar malo u red.

Grubišić smatra kako bi se trebalo predloženi prijedlog plaća u konačnici prihvatiti, ali pod uvjetom da nitko ne smije dobiti manju plaću nego do sada. Također je rekao kako  treba uzeti u obzir i trenutačnu situaciju u kojoj se nalazimo s obzirom na utjecaj epidemije koronavirusa na nadolazeću sezonu, a koji će imati veliki utjecaj na likvidnost Jadrolinije.

Bulić se složio s Grubišićem te naglasio da trebamo svi skupa biti na oprezu, iz razloga što su razmjeri epidemije nepredvidivi te će se situacija mijenjati iz sata u sat, a također je teško predvidjeti kako će se odraziti na prihode Jadrolinije. Ukoliko bi se situacija sa virusom stabilizirala i normalizirala do početka lipnja, onda bi se mogla predvidjeti situacija i sa financijama te shodno tome tražiti veće izdatke za plaće i druga materijalna prava.

 

 ZAKLJUČAK:

Članovi Glavnog odbora su suglasni da se sačeka dok se ne bude znalo koliko će iznositi dodatci na linije i dodatci za rad u dane tjednog odmora kao i dodaci za rad na državne praznike i blagdane.

Ad 3.) Izvješće Tajnika sindikata.

Tajnik sindikata je iznio podatke o broju članova sindikata te naveo kako je od početka godine učlanjeno 15 novih članova te napomenu da je dosta ljudi je početkom godine išlo u mirovinu. Također je podijelio svima godišnji financijski izvještaj.

ZAKLJUČAK:

Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora prihvaćeno je izvješće Tajnika sindikata te je donesena odluka da se kao i prethodne godine godišnji izvještaj o financijskom poslovanju objavi na stranicama NSPPBH.

 

Ad4 . Rasprava o nastavku pregovora o NKU-a.

 

Predsjednik Nsppbh Petar Grubišić istaknuo je važnost pregovor  NKU-a, te dodao kao je službeno zatražio očitovanje ostala dva sindikata, a u svezi potpisivanja Sporazuma sindikata o zajedničkom nastupanju za pregovore oko NKU-a. Naglašava kako je on sukladno dogovoru i dostavljenom prijedlogu Sporazuma isti potpisao te ga poslao na potpis  SPH i SSPJ, a što oni još nisu učinili.

Također navodi da je jučer 12.03.2020 dobio službeni odgovor od kolega iz SPH u kojem nas pozivaju da im dostavimo broj članstava zaključno sa mjesecom veljačom te nas obavještavaju kako će do kraj ožujka potpisati Sporazum i dostavit ga nadležnom ministarstvu.

Bulić je naglasio važnost NKU-a, te kako se trebaju svi više angažirati oko odlazaka na pregovore te da bi pregovarači  bez obzira na činjenicu kako su ukrcani na brod trebali zatražiti smjenu od Kadrovske kako bi bili prisutni na pregovorima

ZAKLJUČAK:

 Glavni odbor je suglasan sa svim navedenima te će se nakon potpisivanja Sporazuma sa kolegama iz druga dva sindikata organizirat i aktivno sudjelovati u nastavku pregovora.

 

Ad 5.) Rasprava o izjednačavanju pomorskog dodatka.

Bulić je naveo kako je intencija Uprave za izjednačavanje pomorskog dodataka te da smatra kako je to pozitivno, ali isto tako smatra kako nije izvedivo od jedanput te kako je iz svega razumio od predstavnika Uprave da bi to sve bilo postepeno kroz neko izvjesno razdoblje.

Parađina je dodao kako se slaže sa prijedlogom, ali da treba voditi računa o razlika u plaćama zapovjednog kadra, iz razloga prethodnih godina kada su se na kopnu povećavali koeficijenti, a pomorcima se podizao pomorski dodatak te činila razlika u visini pomorskog dodataka. Napominje kako će se onda razlika u primanjima drastično smanjiti. Iz istog razloga smatra da bi se ubuduće plaće trebale dodatno povećat za zapovjedni kadar.

Zemunik je naglasio kako bi po njemu pomorski dodatak trebao činiti ukupnu sumu plaća, bez obzira što bi se dodatno oporezivao te da bi na taj način pomorci imali veće mirovine i bili kreditno sposobniji.

Grubišić je napomenuo i kako su pomorci jako nezadovoljni novim načinom isplate pomorskog dodatka te predložio da se ide s prijedlogom prema poslodavcu da se pomorski dodatak isplaćuje tri puta mjesečno  i to 01,11 i 21. u mjesecu.

ZAKLJUČAK:

Članovi Glavnog odbora su suglasni sa svim navedenim.

Ad 6.) Razno

Gospođa Elez je istaknula ozbiljnost situacije oko novonastale situacije u svezi proglašenja epidemije korona virusa. Napomenula je kako su šalterski djelatnici zabrinuti za svoje zdravlje te na ograničen broj zaštitnih sredstava zbog nestašice, također je napomenula da za sada imaju dovoljan broj maskica i dezinfekcijskih sredstava isključivo zasluzi Voditeljici agencije Split, koja obilazi ljekarne i snalazi se na sve načine.

Napomenula je kako u većini manjih prodajnih mjesta ne postoji zaštitna staklena barijera te je navela za primjer prodajno mjesto na Gatu Sv. Petra gdje djelatnice nemaju ni sanitarni čvor nego su prisiljene koristiti javne WC ili one po ugostiteljskim objektima. Naglasila je da je svjesna činjenice da ne postoji svagdje mogućnost alternative, ali da isto tako da se trebaju provesti preventivne mjere zatvaranja prodajnih mjesta gdje je to moguće.

ZAKLJUČAK:

 

Članov Glavnog odbora su suglasni da se treba obratiti Kriznom stožeru Jadrolinije te vidjeti što se može učiniti po  navedenim pitanjima.

GLAVNI ODBOR  NSPPBH  SE  OVIM PUTEM  ZAHVALJIVA  SVIM POMORCIMA  I  ŠALTERSKIM  DJELATNICIMA  NA  SVOJOJ  POŽTVORNOSTI  I  NESEBIČNOST  U DOPRINOSU  U  BOROBI  PROTIV  ŠIRENJA  OVOG OPAKOG  VIRUSA,  TAKOĐER  SE ZAHVALJIVAMO I  KRIZNOM STOŽERU DRUŠTVA   JADROLINIJA.

 

 Sastanak je završio u 12.30 sati.

 

Predsjednik Glavnog odobra NSPPBH

 

Nediljko Bulić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 17.03.2020