Zapisnik sa 03. sjednice trećeg saziva GO NSPPBH.

12.01.2021

 

 

PREDMET: Zapisnik sa 03. sjednice trećeg saziva GO  NSPPBH.

 

 

 

          DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. Usvajanje zapisnika sa 2.  sjednice Glavnog odbora .
  3. Godišnje izvješće Tajnika sindikata.
  4. Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.
  5. Imenovanje povjerenika.
  6. Razno.

 

Sjednica je održana 08.01.2021. u prostorijama sindikata Ante Petravića 23.

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici: Nediljko Bulić, Božidar Milić, Maroje Kusijanović, Ivana Elez.,Tihomir Beroš i Hrvoje Zemunik koji je sudjelovao u radu sjednice on-line.

Članovi Nadzornog odbora: Ivan Pleić i Nenad Peran, opravdano odsutan član Ivica Miškić .

Povjerenici:  Ivan Rudić

Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH, gosp. Nediljko Bulić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum te otvorio 3. redovnu sjednicu Glavnog odbora NSPPBH.

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

 

ZAKLJUČAK:

Dnevni red  je usvojen jednoglasno

Ad 2.) Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice

Članovi glavnog odbora donijeli su slijedeći :

 

ZAKLJUČAK:

 Zapisnik je usvojen jednoglasno.

 

Ad 3.)  Izvješće Tajnika sindikata

Tajnik sindikata Božidar Milić je iznio kako će kroz mjesec siječanj biti gotovo financijsko izvješće za 2020. godinu te Glavnom odboru podnio izvješće o kretanjima u članstvu Nsppbh za 2020. godinu. Naveo je kako je u 2020 godini iz sindikata ukupno izašlo 42. člana sindikata, od kojih su neki na žalost preminuli, neki su otišli u mirovinu, a nekolicina je napustila sindikat. Također je naveo kako  u istom razdoblju u sindikat učlanilo 57. novi članova sindikata.

Tajnik je naveo kako je od 01.01. do 31.12 ukupno zaprimljeno 6 zahtjeva članova sindikata za pomoć iz Fonda solidarnosti Nsppbh. Nakon obrade zahtjeva jednoglasno je odlučeno da se ugroženim članovima ukupno isplati pomoć 14.500.00 kuna.

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Tajnika sindikata.

Ad 4.) Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.

Predsjednik Glavnog odbora Bulić je naveo kako je situacija u Društvu za sada stabilna, ali kako će u budućnosti sve ovisiti o prihodima koji bi trebali biti ostvareni kroz pomoć države za umanjivanje štete od posljedica uzrokovanih korona krizom i naravno predstojeće sezone. Također je Bulić naveo kako je dogovorio sa predsjednikom NHS-a, Krešimirom Severom da posreduje pri sastanku sa resornim ministrom Olegom Butkovićem, na kojem bi se raspravljalo o povećanju cijena putnih karata i pomoći Vlade RH Jadroliniji zbog utjecaja korona krize na poslovanje Jadrolinije. Navedeni sastanak po svemu sudeći bi se  trebao održati do kraja mjeseca siječnja. Bulić navodi kako je to sve preduvjet kako bi se nastavili pregovori i u konačnici povećale plaće pomorcima u skladu sa Sporazumom o plaćama pomoraca, koji je dijelom verificiran od strane svih sindikata i Uprave.

Bulić je naveo kako je Nsppbh ponovno pokrenuo inicijativu za izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika u odnosu na staž osiguranja sa povećanim trajanjem( beneficirani radni staž). Naveo je kako malo pomoraca odlazi u mirovinu kroz uvjete beneficiranog radnog staža, iz razloga trajne penalizacije  mirovine, te je naveo  kako Jadrolinija godišnje ima obavezu uplaćivati više od 7 mil. kuna HZZO-u, za beneficirani radni staž . Smatra kako bi bilo puno korisnije i pametnije da se navedena sredstva uplaćuju kroz treći mirovinski stup u iznosu po svakom zaposleniku maksimalnih 5000 kn godišnje, na koji će svaki zaposlenik godišnje ostvariti i dodatak od 750 kn, koji uplaćuje država kroz godišnje  poticaje. Napominje kako će svi zaposlenici nakon 50. godina životne starosti sami odlučivat dali da podignu akumulirana sredstva u gotovini ili da ih ostave za uvećanje mirovine, također dodaje kako će trebati prethodno organizirati referendum svih radnika sa izjašnjavanjem o navedenim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika.

Bulić je obavijestio Glavni odbor o sastanku koji je održan sa Državnim tajnikom za more, naveo je kako se raspravljalo o načinu povećanja plaća za pomorce te isplati božićnice i visini božićnice. Naveo je kako je napomenuo tajniku da država opterećuje Jadroliniju u nekoliko segmenata koji bitno utječu na prihode iste te kako pomoć koju namjerava država uplatiti Jadroliniji mora biti izdašna i sveobuhvatna iz razloga što je Jadrolinija državna tvrtka koja servisira sve što država od iste zahtjeva te da država onda mora podnijeti i financijski teret.

Također je Bulić obavijestio Odbor o rezultatima obilaska brodova tijekom mjeseca listopada, napomenu je da se obišlo deset brodova u Riječkom okružju te da su na devet brodova dočekani od ljudi srdačno i u prijateljskom ozračju uz iznimku na brodu Sis, koji je bio na remontu u Kraljevici. Napomenuo je kako su na početku bili srdačno dočekani i na brodu Sis, na kojem su bili ponuđeni ručkom i pićem od strane zapovjednika te da je u nastavku došlo do nagle promjene raspoloženja zapovjednika koji je predstavnike Nsppbh protjerao s broda i na jedan ružan način iznosio niz neistina na račun Bulića, njegove obitelji i njegovog rada u Nadzornom odboru, unatoč činjenici kako smo imali uz zakonsko pravo i odobrenje Uprave Društva, te kako je isti zapovjednik bio obaviješten u skladu sa internim aktima Društva od strane službe Operative i od Bulića koji ga je zvao na službeni mobitel i tražio odobrenje za dolazak na brod. Bulić je naveo kako je njegovo mišljenje kako je zapovjednik tako postupio sam iz razloga da pomorci ne bi čuli stvarnu istinu o zbivanjima u Jadroliniji, a smatra kako u Zadru postoji određena skupina ljudi koji šire razno razne lažne informacije pomorcima koji su zatrovani za lažnim mesijama i mesijanstvima ljudi iza kojih ništa ne stoji tvrdo na papiru već samo obmane i laži na šporkom jeziku

U nastavku se vodila rasprava o smjenama pomorcima koji su izrazito nezadovoljni uvjetima na brodovima,  obzirom na odluku Uprave da se u buduće odvijaju smjene 30-30, umjesto dosadašnjih 7-7 ili 15-15.

ZAKLJUČAK:

Članovi Glavnog odbora su suglasni sa svim navedenim te će se uputiti dopis Upravi Društva kako bi se preispitala odluka o smjenama pomoraca, a isto tako su obavezali predsjednika Glavnog odbora gosp. Bulića da kao predstavnika radnika u Nadzornom Bulića  dodatno sa  Upravom pokuša razgovarati o preispitivanju odluke o smjenama pomoraca 30-30.

Ad 4.) Imenovanje Povjerenika

 

Za povjerenika za Međunarodne linije je predložen časnik stroja Anton Solina.

ZAKLJUČAK:

 

Glavni odbor je jednoglasno odlukom imenovao predloženog povjerenika.

 

Sastanak je završio u 13.00 sati

 

 

U Splitu 11.01.2021

Predsjednik G.O Nediljko Bulić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 12.01.2021