Odgovor na prijedlog za utemeljenje prvog RV

06.05.2021

                                                                                                             Šibenik  06.05.2021

 

 

 

                                                                           UPRAVA DRUŠTVA JADROLINIJA

                                                                           SINDIKAT POMORACA HRVATSKE

                                                                           STRUKOVNI SINDIKAT POMORACA JADROLINIJE

 

PREDMET: Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća

 

 

Poštovani,

 

Obzirom kako je Radničko vijeće prije isteka mandata 13.04.2021 donijelo valjanu  Odluku o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće te sukladno Pravilniku imenovalo Izborni odbor, te kako je Izborni odbor je sukladno Pravilniku imenovao  predsjednika Izbornog odbora i donio Odluku o provođenju  izbora  radničkog vijeća, smatramo kako nisu stečeni zakonski uvjeti iz Pravilnika za utemeljenje prvog radničkog vijeća.

 

Iz razloga prethodno navedenoga Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova NIJE SUGLASAN sa prijedlogom Sindikata pomoraca Hrvatske za utemeljenje prvog radničkog vijeća.

 

Sindikat pomoraca Hrvatske u svom dopisu koji je  poslao Poslodavcu i ostalim sindikatima 04.05.2021. navodi niz namjernih neistinitih tumačenja Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća od kojih izdvajamo « predlažemo da se skup radnika održi korištenjem informacijsko-komunikacijskom tehnologijom kako je predviđeno Pravilnikom(članak 1.stavak 1. i 2.» Naime, navedeni članak 1. i stavci 1. i 2.Pravilnika nemaju nikakve veze niti govore o predviđanju  korištenje informacijsko- komunikacijskom tehnologijom već glase:

 

Članak 1. Predmet pravilnika

 

      stavak 1) utemeljenje prvog radničkog vijeća

      stavak 2)  raspisivanje prvih, Redovitih i izvanrednih izbora za radničko vijeće

 

Također napominjemo kako nigdje i ni u kojem zakonu ili pravilniku nije navedeno,    napisano ili opisano da se mogu skupovi radnika održavati putem informacijsko-komunikacijskih tehnologije. Isto tako važno je napomenuti kako svi radnici Jadrolinije ne posjeduju pametne telefone, prijenosna računala i internetsku mrežu kako bi mogli sudjelovati na skupu radnika. Iz tog razloga neće  biti omogućeno zakonsko pravo svih radnika  da sudjeluju na skupu radnika kao punopravni članovi te da predlažu ili budu predloženi  u Izborni odbor.

 

Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova u slučaju da se provedu skupovi radnika i izbori na način kako se predlaže od strane Sindikata pomoraca Hrvatske, pokrenut će postupak poništenja izbora sukladno članku 162. Zakona o radu.

 

Činjenica iz koje je proizašla ovakva situacija jest da kolege iz SPH i SSPJ u prvom postupku izbora za radničko vijeće nisu poštivala odredbe iz Pravilnika na kojeg se sada pozivaju. Da se podsjetimo, nakon što se Poslodavac u više navrata  očitovao kako ne posjeduje softverska rješenja za provođenje izbora putem e-pošte, SPH je tražio od Izbornog odbora i Poslodavca da se izbori provedu dopisno putem omotnica, što automatski  isključuje nekoliko članaka Pravilnika vezanih za biračke odbore. Isto tako SPH se odmah umiješao u rad Izbornog odbora koje je trebalo biti neovisno tijelo za provedbu postupka izbora radničkog vijeća te kontaminiralo cijeli izborni proces iz kojeg je nastala ovakva situacija.

 

S poštovanjem,

Last modified: 06.05.2021