Winston Churchill

24.06.2021

Šibenik 23.06.2021

 

Poštovane kolegice i kolege
Poštovani gosp. Aljinović

U svoja zadnja dva dopisa predstavnik SPH za Jadroliniju gosp.Antun Aljinović iznosi neistine glede mog ponašanja prilikom sastanka sa upravom Jadrolinije . U svojemu predzadnjem dopisu navodi kako sam se digao i napustio sastanak nakon njegovog postavljenog pitanja o plaći mornara . Dotičnom gospodinu sam želio ukazati da nije u pravu te ga pokušao nazvati telefonski , međutim isti se nije javio već poslao poruku u kojoj se ispričava na nejavljanju i u kojoj navodi da mu je odvjetnik preporučio isključivo pismenu komunikaciju sa predstavnicima NSPPBH.

Dana 02.06.2021 u Rijeci je održan zajednički sastanak uprave i sindikata na teme aktualna socijalna pitanja pomoraca i budući pregovori oko Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce . Nakon dogovorenih tema o kojima se razgovaralo prešlo se i na one koje nisu bile predmet sastanka ,a nakon čega sam ustao i jasno pitao prisutne jesmo li završili sa službenim dijelom sastanka na što sam dobio i potvrdni odgovor . Nakon toga sam pozdravio nazočne i napustio sastanak zbog drugih obaveza .
Usput ču Vam kazati i to da ne želim s nekim osobama sjediti za istim stolom više nego li je to neophodno .
Ili niste čuli moje pitanje ili se služite lažima u svrhu diskreditacije NSPPBH.
Usput doznajem da su neformalni razgovori otišli toliko daleko da je jedan od nazočnih čak upitao izvršnu direktoricu gđu. Anu Klarić postoji li mogućnost zaposlenja u Jadroliniji dobre cure koja ima poručnički ispit ?

“Osobni “interesi gosp.Bulića i mene njegovog trbuhozborca (kako navodite u jednom od Vaših prijašnjih dopisa ) su :
– Potpisivanje NKU za pomorce
-Potpisivanje KU za radnike na kopnu
-Poboljšanje materijalnog statusa svih zaposlenika Jadrolinije
-Opstanak i održanje Jadrolinije u cjelini

Nad pitanjem koji su Vaši osobni interesi i interesi SPH duboko sam se zamislio naročito kada sam pročitao mail koji je gđa.Ana Klarić uputila Predsjedniku pregovaračkih timova sindikata gosp. Vladi Svalini iz SPH , a koji mi je proslijeđen u momentu dok pišem ovaj dopis.

 

——– Izvorna poruka ——–
Naslov: NASTAVAK PREGOVORA NKU
Datum: 2021-06-23 13:20
Od: <ana.klaric@jadrolinija.hr>
Za: “Vladimir Svalina” <vsvalina@sph.hr>
Cc: <tajnik@nsppbh.hr>, “‘sspj zadar'” <sspj.zadar@gmail.com>,
<ognjen.koludrovic@jadrolinija.hr>, ‘Riano Bukša’
<riano.buksa@jadrolinija.hr>

Poštovani,

Predstavnici Tankerske plovidbe, odnosno TP line u Pregovaračkom
odboru su nas na prethodnom sastanku obavijestili o Vašem sporazumu da
će pregovori oko NKU zastati do uređenja pojedinih instituta kroz
Zakon o radu, čije su izmjene u tijeku.

Budući da je isto oprečno informacijama koje ste nam dali na sastanku
održanom u Jadroliniji 02. lipnja 2021. godine, molim Vas pojašnjenje.

S poštovanjem,

Ana Klarić

Izvršni direktor pravnih i kadrovskih poslova
A: Jadrolinija Rijeka, Riva 16, 51 000 Rijeka, Hrvatska

Gosp. Svalina je to ,naravno , opovrgnuo. Vrlo zanimljivo. Jeli netko pravi sporazume bez znanja predstavnika NSPPBH . Za čije to interese ? Zasigurno ne za interese pomoraca i djelatnika Jadrolinije Ili laže SPH ili lažu predstavnici Tankerske plovidbe . Ako je ovo istinito Winston Churchill bi rekao” Ovo je vrlo podmuklo . “

Last modified: 24.06.2021