SA SASTANKA U ZADRU ZA NOVI NKU

06.07.2021

                                                                                                             Split  06.07.2021

 

 

                              SA SASTANKA U ZADRU ZA NOVI NKU

 

 

 

U ponedjeljak u Zadru 28.06.2021. u prostorijama Tankerske plovidbe održan je sastanak Brodara ( Jadrolinija, Rapska, Tankerska i Jadroplov) i Sindikata( NSPPBH, SPH I SSPJ).

 

Na početku sastanka smo pozvani od kolege Svaline da kratko izađemo na hodnik. Na hodniku uz ostalo je Bulić izvjestio kolege Svalinu i Srzentića kako iz razloga poslanog maila od strane predsjednice pregovaračkog odbora Brodara, NSPPBH više neće u pregovorima predstavljat dosadašnji predsjednik pregovaračkog odbora sindikata kolega Svalina. Što je kolegi Svalini bilo prihvatljivo za razliku od kolege Srzentića, koji je po ulasku u prostoriju pred brodarima rekao da uđe u zapisnik kako predstavnici SSPJ izlaze iz pregovora za NKU, iz razloga ne slaganja sindikata te su napustili sastanak.

 

Kolega Svalina je u početku iznio stajališta predhodno usaglašena od strane sindikata, naglasivši važnost i prioritet plaća pomoraca te važnost potpisivanja NKU-a.

Prestavnici NSPPBH su se složili sa kolegom Svalinom te su  predstavnicima brodara postavili pitanje, imaju li brodari neke svoje kontra prijedloge na prijedloge teksta NKU-a, koje su im dostavili sindikati.

Brodari su se gledali tri minute da bi na kraju rekli da su tek pred sedam dana dobili dopune teksta NKU-a te da nisu došli na sastanak spremni za pregovore oko samog prijedloga novog  teksta NKU-a,  . Predstavnici NSPPBH su im odgovorili kako u Zadar predstavnici NSPPBH nisu došli s njima na kavu te da više vremene i prostora za pregovaranje nema, nakon 13. godina pregovaranja i 23. godine starog NKU-a.

Predsjednica pregovaračkog tima Brodara je iznijela neke primjedbe na visinu hranarine. Predstavnici NSPPBH naveli  kako po njima nitko od poslodavaca nebi smio imati primjedbe na iznos hranarine. Isto su svim prisutnim postavili  pitanje» da li je nekom od njih dostatna službena dnevnica u iznosu od 170 kn za  prehraniti se jedana dan» te naveli kako je pomorcima i njihovim radnicima  puno niža hranarina, u iznosu od 110 kuna. Također su upozorili na drastično povećanje bolovanja i otkazivanje lječničkih svjedožbi pomorcima, zbog porasta bolesti visokog šećera, visokog tlaka i vrjednosti masnoća u krvi, uzrokovane lošom, neredovitom i nekvalitetnom prehranom.

 

U nastavku su predstavnici NSPPBH, svim predstavnicima brodara iznijeli stav NSPPBH, kako NSPPBH neće pristati na pojedinačno pregovaranje sa brodarima te kako neće pristati na ništa osim Nacionalnog kolektivnog ugovora. Također su naveli kako će se  u buduće NSPPBH fokusirati više na razgovore i pregovore  sa  Jadrolinijom. Obzirom kako je Jadrolinija najveći brodar koji drži 85% posto linija i tržišta u nacionalnoj plovidbi. Naglasili su da više neće pristati na rastezanje i odugovlačenja od strane mali brodara, poput Rapske plovidbe i ostalih.

Isto su  postavili pitanje sudjelovanja predstavnice Jadroplova na sastanku koji se tiče nacionalne plovidbe, obzirom na činjenicu da Jadroplov ne operira u kabotaži  ni sa jednim brodom.

Na kraju predstavnici NSPPBH su napustali sastanak, obzirom kako su Brodari došli na sastanak praznih ruku za pregovaranje bez i jednog prijedloga i kontra prijedloga na  prijedloge sindikata, koje su im poslali sindikati 11. mjeseci ranije, odnosno  dopune teksta koje su im poslane 7. dana ranija.

Isto su predstavnici NSPPBH najavili predstavnicima Brodara kako će pokrenuti mehanizme, kojima će se dovesti brodare u situaciju da se potpiše Novi NKU za pomorce u nacionalnoj plovidbi.

S poštovanjem,

 

Pregovarački odbor NSPPBH

Last modified: 06.07.2021