Zapisnik sa 04 sjednice Glavnog odbora NSPPBH

22.08.2021

PREDMET: Zapisnik sa 04. sjednice trećeg saziva GO  NSPPBH.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Glavnog odbora .
  3. Izvješće Tajnika sindikata.
  4. Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.
  5. Kadrovska pitanja.
  6. Imenovanje pregovaračkog odbora za plaće i NKU.
  7. Razno

 

 

Sjednica je održana 19.08.2021. u prostorijama sindikata Ante Petravića 23.

 

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici: Nediljko Bulić, Maroje Kusijanović, Ivana Elez.,Tihomir Beroš, Petra Grubišić i Denis Parađina.

 

Opravdano odsutni: Matej Trinajstić, Hrvoje Zemunik, Ante Berbić i Božidar Milić.

 

Člana Glavnog odbora Frane Trumbić na vlastiti zahtjev ispisan iz članstava NSPPBH.

Članovi Nadzornog odbora: Ivan Pleić i Nenad Peran, opravdano odsutan član Ivica Miškić .

Ostali članovi sindikata koji su sudjelovali: Tonko Radojković i Miranda Andreutti

Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH, gosp. Nediljko Bulić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum te otvorio 4. redovnu sjednicu Glavnog odbora NSPPBH.

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

 ZAKLJUČAK:

Dnevni red  je usvojen jednoglasno.

Ad 2.) Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice

Članovi glavnog odbora donijeli su slijedeći :

ZAKLJUČAK:

 Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Ad 3.)  Izvješće Tajnika sindikata

 

Predsjednik Glavnog odbora pročitao je  izvješće o članstvu sindikata u proteklom razdoblju te naveo kako je 7. članova sindikata od početka godine ukupno napustilo sindikat kroz prekid , mirovinu, smrt ili na vlastiti zahtjev.

Također je naveo kako je ukupno učlanjeno do sada od početka godine 66. novih članova sindikata.

Fond solidarnosti od 01.01 do 31.07.2021 je zaprimljeno 6. zahtjeva za pomoć. Zaprimljeni zahtjevi su propisano obrađeni od strane tročlane komisije Fonda      ( Milić, Pleić i Bulić) te je donesena jednoglasna odluka o isplati pomoći  za bolest djeteta, dugotrajno bolovanje, sudski troškovi i smrt supružnika.

Ukupno je isplaćeno 21.500,00 kn.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Tajnika sindikata.

Ad 4.) Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.

Predsjednik Glavnog odbora Bulić je naveo kako je situacija u Društvu za sada  dobra,  obzirom na uspješnost sezone te kako se trebaju svi skupa zauzeti za potpisivanjem novog NKU-a za pomorce. Izvijestio je Glavni odbor o postignutim dogovoru u Ministarstvu o dodatnih 20. mil. kuna koji će se kroz novi NKU implementirati u plaće pomoraca te o prijedlogu koji je također prihvaćen da se pomorcima do izrade i potpisivanja novog NKU-a poveća vrijednost boda.

Naveo je kako se na sastanku u Zadru također prihvatio prijedlog NSPPBH od strane predstavnika SPH i SSPJ, po kojem će se najniži koeficijenti na brodu uskladiti sa najnižom plaćom u RH te kako će se svima pomorcima uvećati koeficijenti za 8%, počevši od polaznog najnižeg koeficijenta 1.72.

Također je dogovoreno da se od Uprave zatraži isplata naknade za topli obrok i svim radnicima Jadrolinije u iznosu od 416 kuna mjesečno.

Bulić je  naveo kako je i kao predstavnik svih radnika uputio dopis za isplatu naknade za topli obrok svim radnicima te da mu  je u razgovoru sa predsjednikom Uprave i članom Uprave rečeno kako je prijedlog prihvaćen te da će uskoro biti donesena odluka o isplati naknade za topli obrok i radnicima na kopnu.

Izvijestio je odbor o zbivanjima sa sastanka  Sindikata i Udruge brodara za NKU u Zadru. Naveo je kako su brodari došli nepripremljeni na sastanak sa ciljem da  nastave odugovlačiti pregovore. Također je naveo kako je predstavnicima brodara rekao kako NSPPBH neće više dozvoliti odugovlačenje pregovora te kako će se NSPPBH ubuduće fokusirati na pregovore sa Jadrolinijom, koja drži 85% tržišta. Nakon što predstavnici brodara nisu imali protu prijedloge na iznesene i dostavljene prijedloge sindikata, predstavnici NSPPBH su napustili sastanak.

Tonko Radojković i Denis Parađina su naveli kako se treba fokusirati na prijedlog plaća i dodataka na plaću u novom prijedlogu osnovnih plaća koji čini dio novog NKU-a, te na popisu formacijskih sastava koji će biti dio novog NK-a. Parađina je naglasio kako se ne smije potpisati kolektivni ugovor samo za Jadroliniju, već isključivo Nacionalni kolektivni ugovor sa svim dodatcima, kako bi se povećale plaće pomoraca, ali i zaštitilo radna mjesta pomoraca.

Raspravljalo se o konkurenciji koja se pojavila na tržištu ili će se pojaviti te o informacijama koje su se pojavile u zadnje vrijeme o tome kako Tankerska plovidaba i Jadroplov grade  nove trajekte u Grčkoj s kojima bi išli na buduće koncesijske natječaje u 2023. godini.

Također se raspravljalo o smjenama i rotacijama pomoraca, pomorskom dodatku i prijevozu pomoraca.

ZAKLJUČAK:

Članovi Glavnog odbora su suglasni sa svim navedenim .

Ad 5.) Kadrovska pitanja

Predsjednik Glavnog odbora je izvijestio Glavni odbor kako je u dogovoru sa predsjednikom sindikata Petrom Grubišićem razgovarao sa kolegom i zapovjednikom Antonom Miculinićem o njegovom preuzimanju dužnosti predsjednika NSPPBH. Predsjednik Grubišić je naveo kako iz  osobnih zdravstvenih razloga predlaže  kolegu Antona Miculinića za novog predsjednika NSPPBH.

Kolega Anton Miculinić je prihvatio prijedlog te izrazio spremnost za preuzimanje te odgovorene dužnosti. Naglasio je kako on jedino može i zna raditi isključivo pošteno i transparentno te na dobrobit svih članova NSPPBH. Naveo je kako će biti  teško zamijenit  Petra kako predsjednika NSPPBH. Također je predloženo da Grubišić bude novi glasnogovornik NSPPBH, a  kolega i član glavnog odbora Tihomir Beroš da bude drugi podpredsjednik NSPPBH.

Bulić je kao predsjednik Glavnog odbora stavio svoj mandat na raspolaganje Glavnom odboru te predložio Glavnom odboru  da ga se razriješi dužnosti predsjednika Glavnog odbora. Naveo je kako bi bilo dobro da dužnost predsjednika Glavnog odbora preuzme netko mlađi i zdraviji, a kako će on uvijek biti u NSPPBH na raspolaganju svakom budućem vodstvu sindikata

ZAKLJUČAK:

 Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora  dužnosti predsjednika sindikata i glasnogovornika sindikata su razriješeni Petar Grubišić i Tihomir Beroš.

 Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora  za predsjednika sindikata izabran je  Anton Miculinić.

 Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora za podpredsjednika sindikata je izabran Tihomir Beroš.

 Jednoglasnom odlukom za glasnogovornika sindikata je izabran Petar Grubišć.

 Ad6.) Imenovanje pregovaračkog odbora za plaće i NKU.

Za članove pregovaračkog odbora su predloženi Anton Miculinić,Tonko Radojković i Denis Parađina, a za njihove zamjene Nediljko Bulić, Petar Grubišić i Tihomir Beroš.

ZAKLJUČAK:

Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora za članove pregovaračkog odbora su izabrani Anton Miculinić, Tonko Radojković i Denis Parađina,  za njihove zamjene Nediljko Bulić, Petar Grubišić i Tihomir Beroš.

 Sastanak je završio u 14.00 sati

U Splitu 19.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 22.08.2021