Nacionalni kolektivni ugovor

20.09.2021

Rijeka,20.09.2021

 

 

 

 

                                                                                         STRUKOVNI SINDIKAT POMORACA

                                                                                                          JADROLINIJE

 SINDIKAT POMORACA HRVATSKE

 

 

PREDMET: Nacionalni kolektivni ugovor

 

 

 

Poštovani,

 

 

Prethodni dana zaprimili smo dva dopisa od strane kolega iz SSPJ vezana za  usklađivanje koeficijenta i povećanja dnevnog iznosa hranarine za pomorce Jadrolinije.

Kao predstavnici pomorac naravno da smo uvijek za veća prava i bolje uvjete rada svojih članova te podržavamo svaku inicijativu koja ide u tom smjeru. No, ono na što želimo upozoriti je obaveza koju smo sva tri sindikata prihvatili u Zagrebu i Zadru, vezano za potpisivanje novog NKU-a, najkasnije do 01.01.2022. godine.

Također želimo skrenuti pažnju kako je novim prijedlogom plaća  NKU-a, kojeg su prihvatili sva tri sindikati, predviđeno kako će plaće u budućnosti biti fiksne sa dodacima na plaću, a  istim je predviđena i visina hranarine i pomorskog dodatka, koji bi po zajedničkom prijedlogu sindikata trebali biti značajno  veći.Iz svega navedenog nije nam jasno iz kojeg su se razloga kolege iz SSPJ odlučile na slanje navedenih dopisa, kada je svima poznata obaveza potpisivanja novog NKU-a.

Još jednom naglašavamo važnost potpisivanja NKU-a, kojim su predviđene veće plaće, hranarina, pomorski dodatak i ostala prava pomoraca. Isto tako naglašavamo kako se potpisivanjem novog    NKU-a, zadržava  sposobnost i  konkurentnost  Jadrolinije na budućem koncesijskom  natječaju 2023. godine. Zadržavanjem konkurentnosti, zadržavaju se linije, a zadržavanje linija jedina je garancija za primanja pomoraca i radnika te za  budućnost i opstanak cjelovite Jadrolinije.

Svjesno ili nesvjesno, u to ne želimo ulaziti, ali sa navedenim prijedlozima  o povećanju primanja pomoraca na razini Jadrolinije ide se na ruku konkurenciji, kojoj se  u budućnosti otvara prilika za dobivanje koncesija na nižoj cijeni rada, a ne na kvalitetnijoj, boljoj ili bržoj usluzi, što duboko vjerujemo da nije cilj ni jednog sindikata koji ima svoje članstvo u Jadroliniji.

Isto tako svi ciljevi koje su si zadali sindikati vezani za povećanje plaća i ostalih materijalnih prava pomoraca ,mogu se ostvariti potpisivanjem novog NKU-a do početka skore 2022. godine, a da se pri tome ne ugroze linije i radna mjesta pomoraca.

Potpisivanjem novog NKU-a svi su na dobitku, pomorci dobivaju veća materijalna prava i sigurniju budućnost, a Jadrolinija konkurentnost i mogućnost zadržavanja  linija na skorom natječaju.

Iz razloga svega prethodno navedenoga pozivamo kolege iz SSPJ i SPH da se u što kraćem vremenskom periodu  nađemo na zajedničkom sastanku kako bi nastavili i finalizirali  pregovore oko novog NKU-a. Predlažemo da se sastanak održi u Splitu u prostorijama NSPPBH kroz narednih 8.dana, točno vrijeme sastanka molimo da Vi predložite.

S poštovanjem,

 

 

 

 

Na znanje:

Predsjednik Skupštine Jadrolinije

Državni  tajnik

Uprava Jadrolinije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 20.09.2021