SMJENE POMORACA NA MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

11.10.2021

Split, 11.10.2021

 

                                                                        UPRAVA DRUŠTVA JADROLINIJA

                                                                        N/P PREDSJEDNIK

                                                                        Gosp. David Sopta

 

 

PREDMET: Smjene pomoraca na brodovima međunarodnih linija

 

 

Poštovani,

 

Obavješteni smo od strane Izvršne direktorice za pravne i kadrovske poslove kako je donesena odluka Uprave o smjenama pomoraca na brodovima međunarodnih linija, po kojoj će se pomorcima na međunarodnim  brodovima i linijama ubuduće smjene odvijati na način da budu dva mjeseca ukrcani na brodu, a jedan mjesec  kući na odmoru.

Navedena odluka po nama nije dobra te o istoj prije donošenja odluke nisu obavješteni sindikalni partneri i Radničko vijeće.

NSPPBH kao socijalni partner ne može se složiti sa navedenom odlukom iz više razloga:

Prvi razlog je što su socijalni partneri, odnosno sindikati NSPPBH,SSPJ i SPH, usuglasili novi prijedlog NKU-a sa predstavnicima poslodavca, u kojem je jasno napisano kako će se smjene na svim brodovima poslodavca odvijati u smjenama sedam, petanaest ili trideset dana na brodu i isto toliko kod kuće.

Drugi razlog je što su radne skupine sindikata sukladno dogovorenom načinu smjena pomoraca u turnusima od sedam, petnaest ili trideset dana, koje čine dio usuglašenog NKU-a, napravili izračune na dodatke plaće svim pomorcima u okviru dogovorenog troška  povećanja koeficijenata pomoraca za 8%, odnosno dodatnih 20 mil. kuna dogovorenih u Zagrebu na sastanku  21.07.2021.Treći razlog je što smatramo kako su pomorci na međunarodnim linijama diskriminirani u odnosu na ostale pomorce Jadrolinije, što se tiče smjenskog rada.U dopisu od 05.10.2021. g.” Sezonske cijene karata” smo upozorili na to kako će se trošak razlike obećane cijene sezonskih karata od strane Ministra, prelomiti preko leđa pomoraca Jadrolinije, kroz uvođenje smjena 2/1 na brodovima međunarodnih linija.Pozivamo vas da još jednom razmotrite odluku o smjenama pomoraca na brodovima međunarodnih linija, u svrhu nastavka dobre suradnje sa NSPPBH kao i na dobrobit pomoraca brodova na međunarodnim linijama. Također vam naglašavamo kako drugačijom odlukom o smjenama pomoraca na međunarodnim linijama pada u vodu sve usuglašeno u novom NKU, kao i dodaci na plaće pomoraca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 11.10.2021