Zapisnik sa 05. sjednice trećeg saziva GO NSPPBH

02.06.2022

PREDMET: Zapisnik sa 05. sjednice trećeg saziva GO  NSPPBH.

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Glavnog odbora .
  3. Rasprava o NKU.
  4. Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.
  5. Razno.

 

Sjednica je održana 27.05.2022. u prostorijama sindikata Ante Petravića 23.

 

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici: Nediljko Bulić, Anton Miculinić, Maroje Kusijanović, Božidar Milić.,Tihomir Beroš,  i Denis Parađina.

 

Opravdano odsutni: Matej Trinajstić, Hrvoje Zemunik, Ante Berbić i Ivana Elez.

 

 

Članovi Nadzornog odbora: Ivan Pleić, opravdano odsutni  članovi Ivica Miškić i Nenad Peran

 

Povjerenici: Ivan Rudić

 

Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH, gosp. Nediljko Bulić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum te otvorio 5. redovnu sjednicu Glavnog odbora NSPPBH.

 

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

 

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

 

ZAKLJUČAK:

 

Dnevni red  je usvojen jednoglasno.

 

Ad 2.) Usvajanje dnevnog reda.

 

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasnu slijedeći:

 

ZAKLJUČAK:

 

Dnevni red usvaja se jednoglasno.

 

 

Ad 3.)  Rasprava o NKU.

Predsjednik Glavnog odbora Bulić je izvijestio Glavni odbor o trenutnom stanju u pregovorima za NKU, koji su po tko zna koji put zastali zbog brodara, koji po njegovom mišljenju na takav način izbjegavaju da dođe do potpisivanje novoga NKU-a.

Bulić je napomenuo kako od pregovora sa ovakvom udrugom brodara ne očekuje više skoro pa ništa, već nastavak odugovlačenja još godinama ili desetljećima.

Smatra kako treba tražiti alternativu za nastalu situaciju kako bi se priveli pregovori kraju i došlo do konačnog potpisivanja NKU-a.

Također je iznio članovima glavnog odbora prijedlog alternativnog rješenja, iz kojega bi proizašlo konačno rješenje za NKU.

 

Članovi glavnog odbora su podržali rješenje koje je Bulić predložio kao alternativno rješenje za NKU.

 

Ostali članovi su napomenuli kako uskoro mora doći do rješenja pitanja NKU-a, iz razloga povećanja hranarine i pomorskog dodatka te plaća koje su definirane u novom prijedlogu plaća, kojeg je izradila radna grupa NSPPBH, a koji su prihvatili i ostali sindikati.

 

Bulić je iznio problem koji je primijetio na skupovima zaposlenika, a radi se o tome da velika većina zaposlenika ne zna koja je razlika između Kolektivnog ugovora i Nacionalnog kolektivnog ugovora.

Naime, još je puno gore što tu razliku između dvaju ugovora ili ne znaju neki predstavnici druga dva sindikata ili ljude namjerno drže u neznanju iz samo njima poznatih razloga. Napomenu je kako je vrlo važno da se svi skupa potrudimo radnicima objasniti razliku između dva ugovora, te da pomorci moraju znati kako se nacionalnim kolektivnim ugovorom štite i promiču  sva prava pomoraca kao i u kolektivnom ugovoru, a istim se jamči i konkurentnost Jadrolinije na skorim natječajima za brzo brodske i profitabilne linije. Također je naglasio da pomorci moraju znati kako je trenutačno daleko najvažnija konkurentnost Jadrolinije na nadolazećim natječajima, gdje se pojavila ozbiljna konkurencija,  kojoj se sukladno izmjenama Zakona o obalnom linijskom i povremenom prijevoz omogućilo da nesmetano ušeta na naše tržište.

Isto tako pomorci moraju biti upoznati sa činjenicom kako se potpisivanjem Nacionalnog kolektivnog ugovora, ( koji će biti obvezujući za sve brodare koji se jave na natječaj za linije) čiji će dio činiti formacijski sastavi, plaća, pomorski dodatak i hranarina, osiguravaju ista pravila za sve brodare i pomorce, uključujući  broj članova posade na svim brodovima te ostala materijalna prava svih pomoraca u linijskoj plovidbi

 

 

ZAKLJUČAK:

 

Ponovno će se pozvati Brodare, Jadroliniju i resorno Ministarstvo na žurno rješavanje pitanja novog NKU-a, te će se u skladu sa zakonom poduzeti određene sindikalne akcija, ako se ne pokrenu mehanizmi  koja bi doveli do potpisivanja NKU-a.

 

Ad 4.) Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija

 

Predsjednik NSPPBH Anton Miculinić upoznao je odbor sa dogovorenom naknadom za radove u remontima. Naveo je kako je sve usmeno dogovorio sa članom uprave za tehničke poslove te kako svaki zapovjednik, sukladno dogovorenom, treba napisati zahtjev inspektoru broda koji bi isti trebao proslijediti članu uprave na potpis.

Naveo je kako većina zapovjednika isto i provodi, uz iznimku nekoliko zapovjednika i jednog ili dva inspektora. Također je naveo kako je samo za ovo remontno razdoblje potrebno pisati prijedloge za isplatu naknade od strane zapovjednika, prema inspektoru broda te da će u skladu sa odlukom Uprave Jadrolinije u idućem remontnom razdoblju ( poslije 9. mjeseca ove godine) sve ići putem automatizma.

Isto tako naveo je kako će se isplaćivati naknada za svaki radni dan u iznosu od 100 kn, a maksimalno do iznosa od 1500 kn .

 

U nastavku se razvila rasprava o potrebi povećanja hranarine, poglavito na brodovima koji imaju veći broj članova posade i najmanju hranarinu.

 

Bulić je naveo kako je konačno donesena odluka nakon više od 20. godina o vraćanju prava radnika Jadrolinije na povlašteni prijevoz. Naveo je kako je počela izrada 2GO kartica, na kojima će biti dostupan iznos od 600kn za kupnju karata, a podjela kartica radnicima počet će tijekom mjeseca lipnja. Na navedenim karticama će poslodavca uplaćivati radnicima iznos od 600 kn godišnje.

 

Navedeno je kako se povećala naknada za prijevoz radnika na posao i sa posla ( 1 kn – 1,35 kn), naknada dnevnica za službena putovanja sa 170 na 200kn te kako se ponovno uspjelo dogovoriti sa poslodavcem nastavak isplate nagrade( uskrsnica) u iznosu od 1000 kn.

 

Istaknuto je kako je sve skupa je odrađeno u uskoj suradnji sa predstavnicima NSPPBH u radničkom vijeću i nadzornom odbor, kao i još niz stvari koje su trenutno u postupku i o kojima se razgovara sa poslodavcem.

 

ZAKLJUČAK:

 

Jednoglasno je donesena odluka da se uputi prijedlog poslodavcu za povećanje hranarine te da se u nastavku preko predstavnika NSPPBH i Radničkog vijeća nastavi uska suradnja i oko svih drugih važnih pitanja za prava i položaj radnika.

Sastanak je završio u 14.00 sati.

Zapisnik napravio predsjednik Glavnog odbora, Nediljko Bulić

 

 

 

 

 

 

U Splitu,01.06.2022

Last modified: 02.06.2022