Zapisnik sa 8. sjednice Glavnog Odbora

14.11.2023

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Glavnog odbora .
  3. Izvješće Tajnika sindikata.
  4. Rasprava o novom NKU.
  5. Razno.

 

Sjednica je održana 26.10.2023. u prostorijama sindikata Ante Petravića 23, s početkom u 11.00 sati.

 

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici: Nediljko Bulić,Anton Miculinic, Ivana Elez, Božidar Milić,Tihomir Beroš, Maroje Kusijanović i Denis Parađina

 

Opravdano odsutni:  Hrvoje Zemunik, Ante Berbić  .

 

 

Članovi Nadzornog odbora: Ivan Pleić i Nenad Peran, opravdano odsutan Ivica Miškić.

 

 

Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH, gosp. Nediljko Bulić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum te otvorio 8. redovnu sjednicu Glavnog odbora NSPPBH.

 

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

 

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

 

ZAKLJUČAK:

 

Dnevni red  je usvojen jednoglasno.

 

Ad 2.) Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Glavnog odbora

 

Članovi Glavnog odbora donijeli su jednoglasnu slijedeći:

 

ZAKLJUČAK:

 

Zapisnik sa 7. sjednice Glavnog odbora usvaja se jednoglasno.

 

Ad 3.)  Izvješće Tajnika sindikata.

 

Tajnik sindikata gosp. Božidar Milić iznio je podatke o broju članova sindikata i isplaćenim pomoćima članovima sindikata.

Od 01.01. – 01.10. 2023, ukupno je učlanjeno 171. novi član sindikata, dok je u istom razdoblju njih 11.  napustilo sindikat.  Razlozi napuštanja sindikata su izlazak iz članstava, prekidi ugovora o radu, odlazak u mirovinu i smrt člana.

Iz Fonda solidarnosti isplaćene je osam (8)  pomoći, u ukupnom iznosu od 2.890,90 eura, pomoći  su isplaćene zbog dugotrajnog bolovanja te lječenja teških i malignih bolesti.

 

ZAKLJUČAK:

 

Članovi Glavnog odbora jednoglasno su prihvatili izvješće Tajnika sindikata.   

 

Ad 4.)  Rasprava o NKU.

 

Predsjednik Glavnog odbora Bulić otvorio raspravu o novom načinu obračuna plaća i NKU.

 

Članove Glavnog odbor najviše je zanimao način određivanja kategorija linija kod obračuna plaća i način na koji će se pomorcima valorizirati eventualno produživanje rada na brodu duže od 196. dana na razini godine.

Obzirom da su kolege Miculinić, Parađina i Bulić članovi pregovaračkog odbora NSPPBH, u nastavku su Glavnom odboru iznjeli činjenice iz postupka pregovora koji su se vodili sa Brodarima.

 

Članovi pregovaračkog odbora  pojasnili kako kako su linije podijeljene u 6. kategorija, od A , sa najvećim dnevnim dodatkom na minimalnu plaću, do kategorije F, sa minimalnim dnevnim dodatkom na plaću.

Kategorije linija ovise o plovidbenim redu, broju manovri broda,popunjenosti broda, količini pređenih milja, broju brodova na određenoj liniji, broju ukrcanih posada na određenom brodu te zimskom ili ljetnom plovidbenim redu.

Kod utvrđivanja visine iznosa dnevnog dodatak po linijama, 50% se odnosilo na radno vrijeme broda, sukladno plovidbenom redu, 20% na  broj manovri, 20% na količinu pređenih milja  (udaljenost), 5% popunjenost broda vozilima i 5% na popunjenost broda putnicima.

Kategorija F, kao najniža, u osnovi je samo malo uvećana kako bi bila vidljiva razlika od minimalne plaće, sukladno plaćama  po zvanjima iz NKU-a.

 

Naglasili su kako su najveće povećanje plaća osjetili pomorci na linijama koje su po starome obračunu plaća radili 12 sati ili manje. Na tim linijama pomorci su dobijali razliku plaće samo za rad subotom i nedjeljom, a razlika sati kroz tjedan je išla u sate preraspodjele koji su im se odbijali za onoliko dana i sati koje su provodili kući na slobodnima danima, što sada po novome obračunu nije slučaj. Iz toga razloga  neke se linije sada nalaze u kategoriji F, a takvih je svega nekoliko i to većinom  van sezone.

Naglašavaju kako su pojedini pomorci nezadovoljni iz razloga što su se fokusirali samo na dnevne iznose dodatka na plaće, a da pri tome uopće ne mare koliko su ima rasle osnovne plaće, obzirom da se radi o linijama od kojih neke imaju radno vrijeme broda manje i od 8. sati.

Jedan od najvažnijih ciljeva NSPPBH i njegovih pregovarača je upravo bio cilj da se smanje razlike u palaćama između pojedinih linija, odnosno da se poveća osnovna plaća.  Po starom obračunu plaća razlika plaće zapovjednika na najslabijim linijama u usporedbi sa najbolje plaćenim linijama je bila u nekim slučajevima  1:3. Zajednički dogovor svih sindikalnih partnera od početka pregovora sa Brodarima je bio kako nitko po novome načinu izračuna plaća ne smije dobiti manja, što je na kraju uz tešku muku i ostvareno, obzirom na velike razlike u plaćama koje su bile tada.

 

Po pitanju dužeg rada pomoraca od 196. dana u godini, pregovarački odbor je predložio predstavnicima poslodavca da se isto nadoknadi na način da se svima isplati visina osnove plaće po zvanjima, podijeljena sa 30. dana. Na takav način se može doći do točnog iznosa plaće za jedan dan, što bi se na kraju godine pomnožilo sa danima rada koje je pomorac odradio duže od 196. dana.

 

 

ZAKLJUČAK:

 

Glavni odbor je primio na znaje izvješće članova pregovaračkog tima NSPPB, te je suglasan sa svim navedenim.

 

Ad 5.) Razno

 

Bulić je na kraju izvijestio članove odbora kako je uputio prijedlog Poslodavcu za pokretanje postupka pregovora za Kolektivni ugovora radnika na kopnu. Također je naveo kako je postignut dogovor o povećanju  koeficijenta za šalterske djelatnike, čistačice, radnike u radionama  te ostale zaposlenike na kopnu. Isto će se odraditi kroz novu sistematizaciju radnih mjesta.

 

Sistematizacija bi trebala uskoro doći na savjetovanje Radničkom vijeću te će nakon savjetovanja u primjenu.

 

Naveo je kako je u skladu sa prijedlogom NSPPBH isplaćena nagrada za radne rezultate, isto je naveo kako je prethodno i najavio da su došla dva novija broda u flotu Jadrolinije, a treći  uskoro dolazi. Radi se o brodovima za Supetra, Lastovo i Susak.

 

Bulić je naveo kako je u dogovoru sa predstavnicima Poslodavca oko rješavanja pitanja časnika palube I,  na isti način će se riješiti i zapovjednici i upravitelji. Cilj je da se podjele sve skupine časničkih zvanja do 3.000 BT ili kW ili preko, te pojasnio kako su kroz NKU već ukinuti zapovjednici i upravitelji III.

 

 

 

Sastanak je završio u 13.00 sati.

 

 

 

Zapisnik napravio predsjednik Glavnog odbora, Nediljko Bulić

 

 

 

 

 

 

U Splitu, 10.11.2023

 

Last modified: 14.11.2023