IZBORNA SKUPŠTINA ODRŽAT ĆE SE DANA 13.05.2024 GODINE

11.04.2024

 

Sukladno Statutu NEZAVISNOG SINDIKATA POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE čl.14.st.I predsjednik NSPPBH raspisuje izbore za Glavni odbor i Nadzorni odbor NSPPBH

 

 

Izborna Skupština održat će se dana 13.05.2024 godine

 

Članovi sindikata koji podnose kandidaturu za  izbore za G.O. dužni su izbornom povjerenstvu najmanje 15 dana prije održavanja izborne Skupštine uručiti zahtjev za kandidaturu sa listom od najmanje 20 valjanih potpisa članova NSPPBH.

Valjanost potpisa utvrđuje izborno povjerenstvo uvidom u registar članstva.

Temeljom čl.18 Statuta NSPPBH predsjednik NSPPBH raspisuje izbore i za članove Nadzornog odbora NSPPBH. Za članove Nadzornog odbora se mogu kandidirati svi članovi sindikata ali ne mogu biti članovi u nekom drugom tijelu sindikata. Za kandidiranje u nadzorni odbor također se mora prikupiti 20 pravovaljanih potpisa članova sindikata. Kandidacijske liste će se zaprimati putem pošte na adresu NSPPBH – Ante Petravića 23 21000 Split ili na mail tajnik@nsppbh.hr

 

Pozivamo sve članove NSPPBH koji žele pomoći u radu sindikata da se kandidiraju u navedena tijela, ujedno molimo i članove da izađu u što većem broju na izbore.

 

Za sve eventualne nejasnoće svi zainteresirani za kandidaturu mogu se obratiti Tajniku NSPPBH na kontakt mob. 098 9704987

 

S poštovanjem !

 

 

 

 

 

 

U Splitu 11.04.2024

Last modified: 11.04.2024