OBAVIJEST ČLANOVIMA SINDIKATA O GLASOVANJU ZA ČLANOVE GLAVNOG I NADZORNOG ODBORA NSPPBH

30.04.2024

 

OBAVIJEST ČLANOVIMA SINDIKATA O GLASOVANJU ZA ČLANOVE GLAVNOG I NADZORNOG ODBORA NSPPBH

 

Glasovanje za izbor članova za Glavni i Nadzorni održat će se 13.05.2024 godine od 08:00 do 16:00 h u Splitu u prostorijama NSPPBH na adresi Ante Petravića 23 .Glasovanje je moguće obaviti i putem pošte a na način da se izbornom povjerenstvu u Splitu uputi zahtjev za slanje izbornog listića na kućnu adresu. Zahtjev se može uputiti na mail – tajnik@nsppbh.hr ili poštom na adresu NSPPBH – Ante Petravića 23 Split. U obzir će se uzeti svi lističi koji dođu do dana glasovanja dakle do 13.05.2024 godine.

Last modified: 30.04.2024