Članstvo

NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA
PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE
Ivana Rendića 10
SPLIT

O B A V I J E S T

POMORCIMA I SVIM ZAPOSLENICIMA

J A D R O L I N I J E

Poštovani pomorci i ostali zaposlenici, pozivamo Vas još jednom da se učlanite u Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske – NSPPBH, jer naša masovnost i kvalitetno vodstvo je snaga koju jedino kao takvu prizna nama suprostavljena strana.

Cijenjene kolege pomorci, maćehinski odnos spram nas koji grizemo kruh sa sedam kora od onih koji trebaju da nas vode prelio je čašu, te nas je to ponukalo da napišemo ovaj poziv. Naša snaga je u masovnosti te Vas pozivamo da krenemo zajedno u ostvarivanje svojih sindikalnih prava u kojima nas nitko ne može spriječiti.

Pomorci, Vi koji ste bili na svim frontovima kao dragovoljci Domovinskog rata, Vi koji ste našim brodovima probijali neprijateljske blokade, Vi koji ste bili poveznica između sjevera i juga Hrvatske za vrijeme srbo-četničke okupacije ploveći među kišom granata, učlanite se u naš sindikat i sudjelujte skupa s nama u poboljšanju radničkih prava koje nam Zakon o radu omogućuje. Izmijeniti ćemo Kolektivni ugovor za pomorce, uskoro KU i za ostale zaposlenike, RV je osnovalo „odbor za zaštitu od diskriminacije i šikaniranja“ svih zaposlenika Jadrolinije, zalažemo se za prijem svih zaposlenika u stalni radni odnos (neodređeno), nećemo dozvoliti da na natječajima za koncesije izgubimo niti jednu liniju. Svaki član sindikata ima pravo na besplatnu pravnu zaštitu kod pravnika Unije NHS – Krešimira Severa, u Rijeci, Splitu, Zagrebu, uskoro i Zadru.

Nadamo se da ćete okrenuti kontakt telefone i postati naša snaga.