Fond solidarnosti

F O N D   S O L I D A R N O S T I
NEZAVISNOG SINDIKATA POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE
Glavni odbor NSPPBH je na svojoj 15. sjednici, koja je održana dana 07.12.2010. u Splitu, donio odluku o osnivanju Fonda solidarnosti NSPPBH.
NSPPBH je osnovao Fond solidarnosti u skladu sa načelima solidarnosti potpore najugroženijim i najpogođenijim članovima sindikata, svjestan da uslijed svojih ograničenja neće moći u potpunosti sanirati financijske posljedice eventualnih nepovoljnih okolnosti u kojima se zateknu članovi sinidkata, ali će uvijek nastojati pridonijeti njihovom ublažavanju.
Fondom solidarnosti upravljati će Odbor Fonda u skladu sa Pravilnikom o radu Fonda solidarnosti NSPPBH kojega je Glavni odbor sindikata usvojio na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07.12.2010. u Splitu.
Odbor Fonda sačinjavaju slijedeće službene osobe Sindikata:
  • Tajnik sindikata
  • Glasnogovornik sindikata
  • Predsjednici Povjerenstava plovnih područja
Sredstva u Fondu solidarnosti vlasništvo su sindikata. Sredstva Fonda namiću se uplatom 20 % od ukupne članarine članova Sindikata. Sredstva Fonda uplaćuju se na poseban žiro račun i koriste se namjenski u skladu s raspoloživim sredstvima.
Glavni odbor je na svojoj 15. sjednici donio odluku da NSPPBH, na žiro račun Fonda solidarnosti, uplati inicijalna sredstva za rad Fonda solidarnosti u iznosu od 20 000 kuna.
Sredstva Fonda solidarnosti namijenjena su za:
  • isplate ugroženim članovima Sindikata ili obiteljima preminulih članova Sindikata kao jednokratne ili višekratne nepovratne pomoći
  • isplate članovima Sindikata zbog troškova pravne zaštite / plaćanja kazni u sporu pred sudom i/ili lučkoj kapetaniji a vezano za zaštitu prava iz rada i po osnovi rada
  • isplate vezane uz financiranje štrajka
Svi članovi sindikata koji redovito plaćaju članarinu imaju pravo da, u slučaju potrebe, zatraže isplatu financijske pomoći iz Fonda solidarnosti na način da popunjen obrazac Zahtjev / prijedlog za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH dostave na adresu sindikata.
O svakom zaprimljenom Zahtjevu / prijedlogu Odbor Fonda će raspraviti i donijeti odluku koju je dužan dostaviti podnositelju Zahtjeva / prijedloga.
Fond solidarnosti će započeti sa radom u mjesecu siječnju 2011. godine.
NSPPBH se nada da će, uslijed svojih financijskih ograničenja, svim članovima koji podnesu Zahtjev / prijedlog za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH moći ublažiti financijske posljedice eventualnih nepovoljnih okolnosti u kojima su se zatekli.
Predsjednik
___________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 17.12.2010.