Žiro račun fonda

ŽIRO RAČUN FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH
U skladu sa odredbom članka 5. STATUTA Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske za potrebe rada FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH otvoren je poseban žiro račun.
Račun FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH je aktiviran u Privrednoj banci Zagreb dana 30.12.2010. godine.
Broj računa je:
2340009 – 1510457781
Pravne i fizičke osobe, koje to žele, mogu svoje priloge za potrebe FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH uplatiti na gore navedeni račun.