Glavni i izvršni odbor

Glavni i izvršni odbor

I Z V J E Š Ć E sa 4. telefonske sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

I Z V J E Š Ć E sa 4. telefonske sjednice Izvršnog odbora NSPPBH     Dana 22.12.2011. s početkom u 08:00 sati održana je 4....

22.12.2011

Pročitaj više

Glavni i izvršni odbor

I Z V J E Š Ć E sa 18. ( telefonske ) sjednice Glavnog odbora NSPPBH

I Z V J E Š Ć E sa 18. ( telefonske ) sjednice Glavnog odbora NSPPBH   Dana 09.12.2011. godine održana je 18. ( telefonska )...

14.12.2011

Pročitaj više

Glavni i izvršni odbor

IZBORNE SKUPŠTINE NSPPBH

SPLIT – ODRŽAVANJE IZBORNE SKUPŠTINE NSPPBH   U skladu sa STATUTOM Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske...

07.12.2011

Pročitaj više

Glavni i izvršni odbor

I Z V J E Š Ć E sa 17. sjednice Glavnog odbora NSPPBH

Dana 12.10.2011. održana je 17. sjednica Glavnog odbora NSPPBH u sjedištu Sindikata, Osječka 5A – Split. Sastanak je započeo u...

17.10.2011

Pročitaj više

Glavni i izvršni odbor

I Z V J E Š Ć E sa 3. telefonske sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

Dana 05.09.2011. s početkom u 10:30 sati održana je 3. telefonska sjednica ( proširena ) Izvršnog odbora NSPPBH. Sjednica je...

07.09.2011

Pročitaj više

Glavni i izvršni odbor

I Z V J E Š Ć E s 2. telefonske sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

     Dana 07.05.2011. s početkom u 1400 sati održana je, prethodno dogovorena, 2. telefonska sjednica ( proširena ) Izvršnog...

11.05.2011

Pročitaj više

Glavni i izvršni odbor

I Z V J E Š Ć E s 1. sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

Dana 20.04.2011. s početkom u 1030 sati u Rijeci je održana 1. sjednica ( proširena ) Izvršnog odbora NSPPBH. Na sjednici su...

26.04.2011

Pročitaj više

Glavni i izvršni odbor

I Z V J E Š Ć E s 16. sjednice glavnog odbora NSPPBH

Dana 08.04.2011. održana je 16. sjednica Glavnog odbora NSPPBH u sjedištu Sindikata, Osječka 5A – Split. Sastanak je započeo u...

12.04.2011

Pročitaj više

Glavni i izvršni odbor

I Z V J E Š Ć E s 1. telefonske sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

Dana 01.03.2011. s početkom u 1400 sati održana je, prethodno dogovorena, 1. telefonska sjednica ( proširena ) Izvršnog odbora NSPPBH....

16.03.2011

Pročitaj više